al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Almacelles

Codi
250194
Comarca
Segrià
Població
6.875
Superfície
49,03
Densitat
140,2
Altitud
247

Superfície (km²)

Municipi
49,03
Comarca
1.396,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
140,2
Comarca
151,5
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
3.682
Comarca
107.047
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
3.193
Comarca
104.562
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
6.875
Comarca
211.609
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
955
Comarca
31.944
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
4.572
Comarca
140.998
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
1.067
Comarca
31.672
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
281
Comarca
6.995
Catalunya
250.143

Població

Municipi
6.875
Comarca
211.609
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
504
Comarca
16.402
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
2.564
Comarca
73.978
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
519
Comarca
14.323
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
95
Comarca
2.344
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
3.682
Comarca
107.047
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
451
Comarca
15.542
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
2.008
Comarca
67.020
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
548
Comarca
17.349
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
186
Comarca
4.651
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
3.193
Comarca
104.562
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
4.492
Comarca
140.230
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
868
Comarca
25.960
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
1.515
Comarca
45.419
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
6.875
Comarca
211.609
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
5.440
Comarca
169.956
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
1.435
Comarca
41.653
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
6.875
Comarca
211.609
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
2.745
Comarca
83.148
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
937
Comarca
23.899
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
3.682
Comarca
107.047
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
2.695
Comarca
86.808
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
498
Comarca
17.754
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
3.193
Comarca
104.562
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
82
Comarca
3.919
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
86
Comarca
3.836
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
168
Comarca
7.755
Catalunya
357.011

Població resident

Municipi
6.826
Comarca
211.840
Catalunya
_

Població estacional ETCA

Municipi
-282
Comarca
-1.718
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
6.544
Comarca
210.122
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
95,9
Comarca
99,2
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
1.065
Comarca
34.875
Catalunya
1.237.395

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
75,1
Comarca
85,1
Catalunya
82,8

Naixements. Nens

Municipi
26
Comarca
830
Catalunya
29.633

Naixements. Nenes

Municipi
24
Comarca
781
Catalunya
28.071

Naixements

Municipi
50
Comarca
1.611
Catalunya
57.704

Defuncions. Homes

Municipi
37
Comarca
1.082
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
38
Comarca
985
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
75
Comarca
2.067
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
18
Comarca
368
Catalunya
15.662

Llars amb una persona

Municipi
433
Comarca
19.615
Catalunya
686.810

Llars amb dues persones

Municipi
882
Comarca
24.701
Catalunya
933.679

Llars amb tres persones

Municipi
597
Comarca
18.203
Catalunya
631.635

Llars amb quatre persones i més

Municipi
521
Comarca
19.031
Catalunya
692.821

Llars

Municipi
2.432
Comarca
81.550
Catalunya
2.944.944

Llars d'una persona

Municipi
433
Comarca
19.615
Catalunya
686.810

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
191
Comarca
2.689
Catalunya
100.637

Llars de parelles sense fills

Municipi
613
Comarca
19.134
Catalunya
725.737

Llars de parelles amb fills

Municipi
902
Comarca
29.620
Catalunya
1.059.975

Llars monoparentals

Municipi
262
Comarca
9.059
Catalunya
308.995

Llars

Municipi
2.432
Comarca
81.550
Catalunya
2.944.944

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
15
Comarca
-100
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-6
Comarca
346
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
9
Comarca
246
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
169
Comarca
4.582
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
34
Comarca
3.333
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
15
Comarca
936
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
154
Comarca
3.646
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
169
Comarca
4.582
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
1.059
Comarca
40.914
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
17,22
Comarca
21,93
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
1,35
Comarca
2,29
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
15,87
Comarca
19,64
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
5.819
Comarca
191.174
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
4.625
Comarca
155.291
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
4.787
Comarca
161.693
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
3.297
Comarca
117.610
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
483
Comarca
9.527
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
6.302
Comarca
200.702
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
15
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
1
Comarca
30
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
2
Comarca
40
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
7
Comarca
298
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
86
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
7
Comarca
295
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
17
Comarca
729
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
34
Comarca
1.486
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
26,5
Comarca
19
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
36,5
Comarca
31,8
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
17
Comarca
21,1
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
19,9
Comarca
28,2
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
4.607
Comarca
142.035
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
63,6
Comarca
58,2
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
4.588
Comarca
140.393
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
75,4
Comarca
79,7
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
4.572
Comarca
140.129
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
59,6
Comarca
60,4
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
40,8
Comarca
42,7
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
4.543
Comarca
140.986
Catalunya
5.318.296

Població ocupada

Municipi
2.764
Comarca
84.458
Catalunya
3.033.916

Població desocupada

Municipi
791
Comarca
27.181
Catalunya
1.052.138

Població activa

Municipi
3.555
Comarca
111.639
Catalunya
4.086.055

Població inactiva

Municipi
2.837
Comarca
93.771
Catalunya
3.386.882

Població de 16 anys i més

Municipi
5.325
Comarca
170.885
Catalunya
6.223.448

Homes

Municipi
1.485
Comarca
49.667
Catalunya
1.833.679

Dones

Municipi
1.140
Comarca
39.534
Catalunya
1.582.659

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
2.625
Comarca
89.201
Catalunya
3.416.338

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
2.768
Comarca
94.245
Catalunya
3.565.035

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
180
Comarca
1.490
Catalunya
10.300

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
380
Comarca
7.075
Catalunya
454.930

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
235
Comarca
5.985
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.210
Comarca
72.755
Catalunya
2.327.430

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
2.000
Comarca
87.305
Catalunya
2.943.190

Afiliacions agri. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
190
Comarca
3.070
Catalunya
21.770

Afiliacions ind. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
35
Comarca
850
Catalunya
37.790

Afiliacions const. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
65
Comarca
1.650
Catalunya
69.970

Afiliacions serveis R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
255
Comarca
9.855
Catalunya
429.340

Afiliacions R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
545
Comarca
15.425
Catalunya
558.875

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
395
Comarca
16.680
Catalunya
556.740

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
390
Comarca
22.320
Catalunya
714.405

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
825
Comarca
25.550
Catalunya
708.480

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
395
Comarca
22.755
Catalunya
963.565

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
2.000
Comarca
87.305
Catalunya
2.943.190

Comptes de cotització

Municipi
179
Comarca
7.339
Catalunya
247.208

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
1.533
Comarca
45.090
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
818,7
Comarca
942,53
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
738
Comarca
19.571
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
645
Comarca
20.195
Catalunya
775.829

Total

Municipi
1.383
Comarca
39.766
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
48,4
Comarca
1.609,1
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
26,5
Comarca
851,8
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
19,3
Comarca
878,4
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
148,4
Comarca
8.556,5
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
23,8
Comarca
852,9
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
266,4
Comarca
12.748,8
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
116,4
Comarca
5.643
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
150
Comarca
7.105,7
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
266,4
Comarca
12.748,7
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
2.432
Comarca
81.550
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
171
Comarca
5.799
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
497
Comarca
12.502
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
3.100
Comarca
99.851
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
1.868
Comarca
61.662
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
388
Comarca
14.978
Catalunya
582.701

Habitatges familiars principals

Municipi
2.432
Comarca
81.550
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
1.152
Comarca
39.894
Catalunya
1.476.187

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
782
Comarca
20.900
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals

Municipi
2.432
Comarca
81.550
Catalunya
2.944.944

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
78
Comarca
91,3
Catalunya
100

PIB (milions d'euros)

Municipi
132,9
Comarca
6.229,6
Catalunya
249.900,5

PIB per habitant (milers d'euros)

Municipi
19,8
Comarca
30
Catalunya
32,6

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
60,9
Comarca
92,2
Catalunya
100

VAB agricultura

Municipi
18,4
Comarca
381,6
Catalunya
2.197,8

VAB indústria

Municipi
26,5
Comarca
632,2
Catalunya
44.266,6

VAB construcció

Municipi
9,8
Comarca
364,2
Catalunya
12.140,5

VAB serveis

Municipi
67,2
Comarca
4.339,2
Catalunya
170.742,4

VAB

Municipi
122
Comarca
5.717,2
Catalunya
229.347,2

RFDB (milers d'euros)

Municipi
95.053
Comarca
3.319.170
Catalunya
139.741.988

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
14,2
Comarca
16
Catalunya
18,2

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
77,9
Comarca
87,8
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
4.837
Comarca
164.727
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
36.591
Comarca
45.314
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
291
Comarca
408
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
18.065
Comarca
21.721
Catalunya
24.984

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.040
Comarca
5.993
Catalunya
7.193

Superfície de terres llaurades

Municipi
3.401
Comarca
85.018
Catalunya
792.425

Superfície de pastures permanents

Municipi
240
Comarca
8.638
Catalunya
355.107

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
3.641
Comarca
93.656
Catalunya
1.147.532

Conreus d'herbacis

Municipi
3.137
Comarca
42.846
Catalunya
511.150

Conreus de fruiters

Municipi
216
Comarca
28.459
Catalunya
110.819

Conreus d'olivera

Municipi
20
Comarca
11.229
Catalunya
101.236

Conreus de vinya

Municipi
24
Comarca
2.228
Catalunya
61.391

Altres conreus

Municipi
4
Comarca
256
Catalunya
7.829

Terres llaurades

Municipi
3.401
Comarca
85.018
Catalunya
792.425

Explotacions sense terres

Municipi
14
Comarca
171
Catalunya
1.519

Explotacions amb terres

Municipi
213
Comarca
5.803
Catalunya
59.320

Explotacions agràries amb i sense terres

Municipi
227
Comarca
5.974
Catalunya
60.839

Explotacions sense ramaderia

Municipi
167
Comarca
4.852
Catalunya
47.172

Explotacions amb ramaderia

Municipi
60
Comarca
1.122
Catalunya
13.667

Explotacions agràries amb i sense ramaderia

Municipi
227
Comarca
5.974
Catalunya
60.839

Caps de bovins

Municipi
5.165
Comarca
59.113
Catalunya
544.135

Caps d'ovins

Municipi
43
Comarca
40.046
Catalunya
600.082

Caps de cabrum

Municipi
1.802
Comarca
2.441
Catalunya
71.748

Caps de porcins

Municipi
68.517
Comarca
943.807
Catalunya
6.742.638

Caps d'aviram

Municipi
308.310
Comarca
3.570.783
Catalunya
43.890.563

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
16.964
Catalunya
335.054

Caps d'equins

Municipi
5
Comarca
216
Catalunya
19.352

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
3
Comarca
273
Catalunya
15.106

Hotels - 2020

Municipi
0
Comarca
32
Catalunya
3.083

Places d'hotels - 2020

Municipi
0
Comarca
2.848
Catalunya
318.954

Càmpings - 2021

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
353

Places de càmpings - 2021

Municipi
0
Comarca
111
Catalunya
269.985

Turisme rural - 2021

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
2.540

Places de turisme rural - 2021

Municipi
0
Comarca
85
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
3.507
Comarca
104.886
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
447
Comarca
15.989
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
895
Comarca
28.016
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
230
Comarca
8.764
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
5.079
Comarca
157.655
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,02
Comarca
1,15
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
28,5
Comarca
41,8
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
18
Comarca
385
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
905,78
Comarca
47.802,48
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions