al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Almacelles

Codi
250194
Comarca
Segrià
Població
6.976
Superfície
49,03
Densitat
142,3
Altitud
247

Superfície (km²)

Municipi
49,03
Comarca
1.396,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
142,3
Comarca
154,3
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
3.777
Comarca
109.380
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
3.199
Comarca
106.096
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
6.976
Comarca
215.476
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
947
Comarca
31.524
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
4.645
Comarca
144.092
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
1.110
Comarca
32.803
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
274
Comarca
7.057
Catalunya
256.461

Població

Municipi
6.976
Comarca
215.476
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
489
Comarca
16.237
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
2.645
Comarca
75.856
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
540
Comarca
14.901
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
103
Comarca
2.386
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
3.777
Comarca
109.380
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
458
Comarca
15.287
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
2.000
Comarca
68.236
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
570
Comarca
17.902
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
171
Comarca
4.671
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
3.199
Comarca
106.096
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
4.505
Comarca
140.354
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
810
Comarca
24.910
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
1.661
Comarca
50.212
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
6.976
Comarca
215.476
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
5.405
Comarca
170.457
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
1.571
Comarca
45.019
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
6.976
Comarca
215.476
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
2.736
Comarca
83.551
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
1.041
Comarca
25.829
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
3.777
Comarca
109.380
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
2.669
Comarca
86.906
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
530
Comarca
19.190
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
3.199
Comarca
106.096
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
96
Comarca
4.244
Catalunya
197.314

Dones residents a l'estranger

Municipi
90
Comarca
4.090
Catalunya
189.172

Població resident a l'estranger

Municipi
186
Comarca
8.334
Catalunya
386.486

Població resident

Municipi
6.922
Comarca
212.388
Catalunya
7.792.611

Població estacional ETCA

Municipi
-435
Comarca
-1.034
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
6.487
Comarca
211.354
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
93,7
Comarca
99,5
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
1.040
Comarca
35.330
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
75
Comarca
84,4
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
27
Comarca
827
Catalunya
29.187

Naixements. Nenes

Municipi
27
Comarca
765
Catalunya
27.195

Naixements

Municipi
54
Comarca
1.592
Catalunya
56.382

Defuncions. Homes

Municipi
32
Comarca
981
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
44
Comarca
1.009
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
76
Comarca
1.990
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
23
Comarca
685
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
669
Comarca
21.084
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
711
Comarca
22.563
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
543
Comarca
17.118
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
426
Comarca
13.290
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
204
Comarca
6.600
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
2.553
Comarca
80.655
Catalunya
2.989.357

Llars d'una persona

Municipi
669
Comarca
21.084
Catalunya
762.624

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
138
Comarca
4.956
Catalunya
159.150

Llars de parelles sense fills

Municipi
480
Comarca
14.388
Catalunya
597.161

Llars de parelles amb fills

Municipi
861
Comarca
25.785
Catalunya
965.843

Llars monoparentals

Municipi
351
Comarca
12.498
Catalunya
430.471

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
54
Comarca
1.941
Catalunya
74.108

Llars

Municipi
2.553
Comarca
80.655
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-91
Comarca
26
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-30
Comarca
-28
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
-121
Comarca
-2
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
246
Comarca
7.308
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
121
Comarca
2.983
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
27
Comarca
1.054
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
219
Comarca
6.254
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
246
Comarca
7.308
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-3,15
Comarca
-1,86
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
0,57
Comarca
20,25
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
-2,72
Comarca
18,75
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
5.819
Comarca
191.174
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
4.625
Comarca
155.291
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
4.787
Comarca
161.693
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
3.297
Comarca
117.610
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
483
Comarca
9.527
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
6.302
Comarca
200.702
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
15
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
1
Comarca
30
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
2
Comarca
40
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
7
Comarca
300
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
86
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
7
Comarca
303
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
17
Comarca
754
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
34
Comarca
1.521
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
22,8
Comarca
16,2
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
38,8
Comarca
32,3
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
17,6
Comarca
21,4
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
20,8
Comarca
30,1
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
4.665
Comarca
142.022
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
65,1
Comarca
64,4
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
4.591
Comarca
140.284
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
45,6
Comarca
52
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
4.606
Comarca
140.737
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
62,1
Comarca
68,4
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
4.650
Comarca
141.487
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
64
Comarca
63,9
Catalunya
60,9

Població ocupada

Municipi
2.871
Comarca
88.572
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
315
Comarca
13.269
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
3.186
Comarca
101.841
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
2.733
Comarca
74.658
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
5.916
Comarca
176.502
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
1.485
Comarca
49.920
Catalunya
1.894.610

Dones

Municipi
1.200
Comarca
40.910
Catalunya
1.694.280

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
2.685
Comarca
90.830
Catalunya
3.588.890

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
2.820
Comarca
96.665
Catalunya
3.775.270

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
210
Comarca
1.645
Catalunya
10.470

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
380
Comarca
7.440
Catalunya
465.470

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
200
Comarca
6.225
Catalunya
158.595

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.250
Comarca
75.815
Catalunya
2.459.520

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
2.040
Comarca
91.125
Catalunya
3.094.055

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
180
Comarca
2.915
Catalunya
20.840

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
35
Comarca
825
Catalunya
36.380

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
70
Comarca
1.630
Catalunya
70.065

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
265
Comarca
9.790
Catalunya
435.280

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
550
Comarca
15.160
Catalunya
562.560

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
370
Comarca
16.820
Catalunya
555.425

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
440
Comarca
24.265
Catalunya
744.450

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
780
Comarca
25.340
Catalunya
744.015

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
450
Comarca
24.700
Catalunya
1.050.165

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
2.040
Comarca
91.125
Catalunya
3.094.055

Comptes de cotització

Municipi
177
Comarca
7.386
Catalunya
247.599

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
1.540
Comarca
46.130
Catalunya
1.748.621

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
995,94
Comarca
1.136,18
Catalunya
1.247,58

Homes

Municipi
745
Comarca
19.807
Catalunya
742.088

Dones

Municipi
653
Comarca
20.892
Catalunya
795.474

Total

Municipi
1.398
Comarca
40.699
Catalunya
1.537.562

Atur registrat. Agricultura

Municipi
20,1
Comarca
719,6
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
16,3
Comarca
614,7
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
17,4
Comarca
689,8
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
121,4
Comarca
6.255,2
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
15,9
Comarca
811,4
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
191,2
Comarca
9.090,7
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
73,5
Comarca
3.754,4
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
117,7
Comarca
5.336,2
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
191,2
Comarca
9.090,7
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
2.553
Comarca
80.655
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
946
Comarca
23.357
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
3.499
Comarca
104.012
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
73
Comarca
77,5
Catalunya
76,4

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
1.854
Comarca
57.807
Catalunya
2.066.591

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
465
Comarca
17.127
Catalunya
692.285

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
234
Comarca
5.721
Catalunya
230.481

Habitatges familiars principals

Municipi
2.553
Comarca
80.655
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars de lloguer (%)

Municipi
18,2
Comarca
21,2
Catalunya
23,2

Habitatges familiars principals fins a 45 m²

Municipi
138
Comarca
4.896
Catalunya
270.604

Habitatges familiars principals de 46 a 60 m²

Municipi
309
Comarca
9.672
Catalunya
657.547

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
951
Comarca
32.436
Catalunya
1.181.950

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
570
Comarca
18.576
Catalunya
443.055

Habitatges familiars principals de més de 120 m²

Municipi
489
Comarca
14.313
Catalunya
403.659

No hi consta

Municipi
96
Comarca
759
Catalunya
32.542

Habitatges familiars principals

Municipi
2.553
Comarca
80.655
Catalunya
2.989.357

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
77,3
Comarca
91,2
Catalunya
100

PIB (milions €)

Municipi
133,4
Comarca
6.422,2
Catalunya
244.839,4

PIB per habitant (milers €)

Municipi
19,5
Comarca
30,5
Catalunya
31,6

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
61,7
Comarca
96,7
Catalunya
100

VAB agricultura

Municipi
14,4
Comarca
416
Catalunya
2.040,2

VAB indústria

Municipi
27,1
Comarca
625,1
Catalunya
45.408,1

VAB construcció

Municipi
7,9
Comarca
347,2
Catalunya
10.566,4

VAB serveis

Municipi
73,2
Comarca
4.516,3
Catalunya
167.089,9

VAB

Municipi
122,6
Comarca
5.904,5
Catalunya
225.104,6

RFDB (milers €)

Municipi
87.732
Comarca
3.483.464
Catalunya
142.363.357

RFDB per habitant (euros)

Municipi
12.591
Comarca
16.502
Catalunya
18.356

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
68,6
Comarca
89,9
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
4.847
Comarca
165.122
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
36.460
Comarca
45.274
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
292
Comarca
408
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
19.811
Comarca
22.991
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
8.701
Comarca
7.172
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
3.873
Comarca
93.891
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
80
Comarca
1.270
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
3.953
Comarca
95.162
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
2.042
Comarca
29.191
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
1.394
Comarca
9.979
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
174
Comarca
2.311
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
76
Comarca
5.596
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
136
Comarca
34.211
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
26
Comarca
10.396
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
18
Comarca
2.037
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
131
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
6
Comarca
23
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
1
Comarca
16
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
3.873
Comarca
93.891
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
208
Comarca
5.193
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
76
Comarca
1.096
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
18.535
Comarca
103.535
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
_
Comarca
29.291
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
_
Comarca
938
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
84.977
Comarca
1.347.873
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
245.326
Comarca
4.436.459
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
_
Comarca
11.437
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
7
Comarca
63
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
2
Comarca
449
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
0
Comarca
33
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
2.852
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
111
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
85
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
3.512
Comarca
104.585
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
439
Comarca
16.248
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
935
Comarca
28.437
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
232
Comarca
9.115
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
5.118
Comarca
158.385
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,04
Comarca
1,19
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
27,6
Comarca
42,2
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
21
Comarca
401
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
3.988,23
Comarca
56.898,98
Catalunya
3.823.878,74