al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Almacelles

Codi
250194
Comarca
Segrià
Població
6.922
Superfície
49,03
Densitat
141,2
Altitud
247

Superfície (km²)

Municipi
49,03
Comarca
1.396,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
141,2
Comarca
152,1
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
3.701
Comarca
107.512
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
3.221
Comarca
104.876
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
6.922
Comarca
212.388
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
979
Comarca
31.568
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
4.583
Comarca
141.615
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
1.082
Comarca
32.068
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
278
Comarca
7.137
Catalunya
256.427

Població

Municipi
6.922
Comarca
212.388
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
509
Comarca
16.174
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
2.568
Comarca
74.432
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
532
Comarca
14.514
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
92
Comarca
2.392
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
3.701
Comarca
107.512
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
470
Comarca
15.394
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
2.015
Comarca
67.183
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
550
Comarca
17.554
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
186
Comarca
4.745
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
3.221
Comarca
104.876
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
4.517
Comarca
140.155
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
865
Comarca
25.440
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
1.540
Comarca
46.793
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
6.922
Comarca
212.388
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
5.456
Comarca
169.699
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
1.466
Comarca
42.689
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
6.922
Comarca
212.388
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
2.752
Comarca
83.015
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
949
Comarca
24.497
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
3.701
Comarca
107.512
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
2.704
Comarca
86.684
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
517
Comarca
18.192
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
3.221
Comarca
104.876
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
87
Comarca
4.047
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
89
Comarca
3.915
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
176
Comarca
7.962
Catalunya
367.367

Població resident

Municipi
6.875
Comarca
211.609
Catalunya
_

Població estacional ETCA

Municipi
-319
Comarca
-1.357
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
6.556
Comarca
210.252
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
95,4
Comarca
99,4
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
1.060
Comarca
34.895
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
73,6
Comarca
84,6
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
28
Comarca
826
Catalunya
29.148

Naixements. Nenes

Municipi
27
Comarca
761
Catalunya
27.168

Naixements

Municipi
55
Comarca
1.587
Catalunya
56.316

Defuncions. Homes

Municipi
46
Comarca
1.076
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
38
Comarca
947
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
84
Comarca
2.023
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
28
Comarca
557
Catalunya
23.601

Llars amb una persona

Municipi
433
Comarca
19.615
Catalunya
686.810

Llars amb dues persones

Municipi
882
Comarca
24.701
Catalunya
933.679

Llars amb tres persones

Municipi
597
Comarca
18.203
Catalunya
631.635

Llars amb quatre persones i més

Municipi
521
Comarca
19.031
Catalunya
692.821

Llars

Municipi
2.432
Comarca
81.550
Catalunya
2.944.944

Llars d'una persona

Municipi
433
Comarca
19.615
Catalunya
686.810

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
191
Comarca
2.689
Catalunya
100.637

Llars de parelles sense fills

Municipi
613
Comarca
19.134
Catalunya
725.737

Llars de parelles amb fills

Municipi
902
Comarca
29.620
Catalunya
1.059.975

Llars monoparentals

Municipi
262
Comarca
9.059
Catalunya
308.995

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
_
Comarca
1.433
Catalunya
62.789

Llars

Municipi
2.432
Comarca
81.550
Catalunya
2.944.944

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
15
Comarca
-100
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-6
Comarca
346
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
9
Comarca
246
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
169
Comarca
4.582
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
34
Comarca
3.333
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
15
Comarca
936
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
154
Comarca
3.646
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
169
Comarca
4.582
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal

Municipi
260
Comarca
3.699
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
4,16
Comarca
1,93
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-1,92
Comarca
0,45
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
6,09
Comarca
1,48
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
5.819
Comarca
191.174
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
4.625
Comarca
155.291
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
4.787
Comarca
161.693
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
3.297
Comarca
117.610
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
483
Comarca
9.527
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
6.302
Comarca
200.702
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
15
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
1
Comarca
30
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
2
Comarca
40
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
7
Comarca
300
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
86
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
7
Comarca
302
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
17
Comarca
753
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
34
Comarca
1.519
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
22,8
Comarca
16,2
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
38,8
Comarca
32,3
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
17,6
Comarca
21,4
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
20,8
Comarca
30,1
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
4.665
Comarca
142.022
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
65,1
Comarca
64,4
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
4.591
Comarca
140.284
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
45,6
Comarca
52
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
4.606
Comarca
140.737
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
62,1
Comarca
68,4
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
64
Comarca
63,9
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
4.650
Comarca
141.487
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
2.871
Comarca
88.572
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
315
Comarca
13.269
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
3.186
Comarca
101.841
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
2.733
Comarca
74.658
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
5.916
Comarca
176.502
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
1.525
Comarca
50.745
Catalunya
1.869.070

Dones

Municipi
1.140
Comarca
40.780
Catalunya
1.623.205

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
2.665
Comarca
91.530
Catalunya
3.492.275

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
2.795
Comarca
96.765
Catalunya
3.644.295

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
180
Comarca
1.705
Catalunya
10.520

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
375
Comarca
7.530
Catalunya
462.295

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
225
Comarca
6.310
Catalunya
157.050

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.245
Comarca
76.880
Catalunya
2.409.325

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
2.020
Comarca
92.430
Catalunya
3.039.190

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
185
Comarca
2.990
Catalunya
21.285

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
35
Comarca
825
Catalunya
36.910

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
70
Comarca
1.645
Catalunya
69.965

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
265
Comarca
9.840
Catalunya
431.130

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
550
Comarca
15.300
Catalunya
559.295

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
385
Comarca
16.710
Catalunya
558.015

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
470
Comarca
24.015
Catalunya
739.405

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
740
Comarca
26.430
Catalunya
738.995

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
425
Comarca
25.275
Catalunya
1.002.775

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
2.020
Comarca
92.430
Catalunya
3.039.190

Comptes de cotització

Municipi
181
Comarca
7.386
Catalunya
247.855

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
1.506
Comarca
45.487
Catalunya
1.726.137

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
864,71
Comarca
990,4
Catalunya
1.090,78

Homes

Municipi
725
Comarca
19.551
Catalunya
735.383

Dones

Municipi
640
Comarca
20.558
Catalunya
783.019

Total

Municipi
1.365
Comarca
40.109
Catalunya
1.518.402

Atur registrat. Agricultura

Municipi
32,3
Comarca
1.143,8
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
23,6
Comarca
710,5
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
19,3
Comarca
744
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
142,5
Comarca
7.050
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
12,1
Comarca
726,2
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
229,8
Comarca
10.374,5
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
103,6
Comarca
4.440,4
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
126,2
Comarca
5.934,1
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
229,8
Comarca
10.374,5
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
2.432
Comarca
81.550
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
171
Comarca
5.799
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
497
Comarca
12.502
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
3.100
Comarca
99.851
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
1.868
Comarca
61.662
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
388
Comarca
14.978
Catalunya
582.701

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
_
Comarca
4.910
Catalunya
173.586

Habitatges familiars principals

Municipi
2.432
Comarca
81.550
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals fins a 60 m²

Municipi
_
Comarca
8.377
Catalunya
538.966

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
1.152
Comarca
39.894
Catalunya
1.476.187

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
782
Comarca
20.900
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals de 121 i més m²

Municipi
_
Comarca
12.378
Catalunya
369.412

Habitatges familiars principals

Municipi
2.432
Comarca
81.550
Catalunya
2.944.944

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
77,3
Comarca
91,2
Catalunya
100

PIB (milions d'euros)

Municipi
148,2
Comarca
5.886,7
Catalunya
225.055,5

PIB per habitant (milers d'euros)

Municipi
22
Comarca
28,2
Catalunya
29,1

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
75,4
Comarca
96,9
Catalunya
100

VAB agricultura

Municipi
21,2
Comarca
471,6
Catalunya
2.477,6

VAB indústria

Municipi
38,6
Comarca
584,7
Catalunya
40.776,9

VAB construcció

Municipi
8,3
Comarca
341,2
Catalunya
10.855,5

VAB serveis

Municipi
68,8
Comarca
4.038,3
Catalunya
153.704,6

VAB

Municipi
136,9
Comarca
5.435,8
Catalunya
207.814,6

RFDB (milers d'euros)

Municipi
96.431
Comarca
3.282.043
Catalunya
135.705.727

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
14,3
Comarca
15,7
Catalunya
17,6

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
81,4
Comarca
89,6
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
4.847
Comarca
165.122
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
36.460
Comarca
45.274
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
292
Comarca
408
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
18.908
Comarca
21.718
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.003
Comarca
6.058
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
3.873
Comarca
93.891
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
80
Comarca
1.270
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
3.953
Comarca
95.162
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
2.042
Comarca
29.191
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
1.394
Comarca
9.979
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
174
Comarca
2.311
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
76
Comarca
5.596
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
136
Comarca
34.211
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
26
Comarca
10.396
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
18
Comarca
2.037
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
131
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
6
Comarca
23
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
1
Comarca
16
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
3.873
Comarca
93.891
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
208
Comarca
5.193
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
76
Comarca
1.096
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
18.535
Comarca
103.535
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
_
Comarca
29.291
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
_
Comarca
938
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
84.977
Comarca
1.347.873
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
245.326
Comarca
4.436.459
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
_
Comarca
11.437
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
7
Comarca
63
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
2
Comarca
449
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
0
Comarca
33
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
2.852
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
111
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
85
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
3.507
Comarca
104.886
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
447
Comarca
15.989
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
895
Comarca
28.016
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
230
Comarca
8.764
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
5.079
Comarca
157.655
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,04
Comarca
1,19
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
27,6
Comarca
42,2
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
21
Comarca
401
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
3.988,23
Comarca
56.898,98
Catalunya
3.823.878,74