al contingut a la navegació Informació de contacte

Preinscripció curs 2021-2022

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció per ser admès/a per primera vegada en una llar d'infants o escola bressol pública.

Per poder participar en la preinscripció i escolaritzar-se en el centre cal que els infants tinguin com a mínim 16 setmanes a l'inici del curs escolar (setembre). Si el centre té vacants, pot admetre al llarg del curs infants a partir del moment que compleixin 16 setmanes.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per infant i municipi.

 

CALENDARI:

 - Publicació de l'oferta: entre el 5 i el 7 de maig de 2021.

- Període de presentació de sol·licituds: del 10 al 21 de maig de 2021, ambdós inclosos. CAL DEMANAR CITA PRÈVIA abans del dia 10 de maig: llardinfants@almacelles.cat o bé trucant al 973741966

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 1 de juny de 2021.

- Termini per presentar una reclamació: del 2 al 8 de juny de 2021.

- Sorteig del número de desempat: entre el 9 i l'11 de juny de 2021.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació dels infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 15 de juny de 2021.

- Període de matrícula: del 16 al 22 de juny de 2021, ambdós inclosos.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

 Juntament amb la sol·licitud i en el termini establert, cal presentar la documentació següent, que identifica la persona sol·licitant:

- L'original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si es troba en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- L'original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

De manera extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat o el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director/a o la persona titular del centre l'ha de valorar i deixar constància per

escrit de la decisió adoptada.

 

Sol·licitud de preinscripció al primer cicle d’educació infantil en llars d’infants públiques. Curs 2020-2021

QUALSEVOL DUBTE FEU-NOS ARRIBAR UN CORREU A:llardinfants@almacelles.cat

Document Actions