al contingut a la navegació Informació de contacte

Instruccions per realitzar la matrícula del curs 2021-2022

DEL 17 AL 22 DE JUNY DE 2021

1.- INGRESSAR LA TAXA DE MATRÍCULA I DE MATERIAL AL BANC DE SANTANDER:

NÚM. COMPTE AJUNTAMENT= ES17 0049 4635 4621 1009 0696

  • ALUMNES PRIMERA MATRÍCULA: 123 €
  • ALUMNES SEGONA MATRÍCULA: 77 €
  • ALUMNES TERCERA MATRÍCULA: 51 €
  • MATERIAL 26 €

2.- PORTAR A LA LLAR D’INFANTS:

- JUSTIFICANT INGRÉS TAXES.

- ORIGINAL I FOTOCÒPIA DEL CARNET DE VACUNES ACTUALITZAT.

- DNI pare/mare si no l’heu portat amb la preinscripció.

- OMPLIR I SIGNAR LA DOCUMENTACIÓ ADJUNTA.

   . Sol·licitud de matrícula 2021-22

   . Autorització SEPA Llar d’infants

   . Carta compromís

   . Autoritzacions

I si s’escau, Sol·licitud bonificació família nombrosa

CALDRÀ PORTAR-HO DE FORMA PRESENCIAL DEL 17 AL 22 DE JUNY

  • Matins de les 11 a les 13 hores
  • Tarda de 15 a 17 hores (excepte el dia 22 que iniciem la jornada intensiva, serà de les 11 a les 14 hores).

Document Actions