al contingut a la navegació Informació de contacte

Preinscripció curs 2023-2024

LA NOSTRA ESCOLA

El nostre objectiu principal és vetllar pel desenvolupament de les capacitats dels infants, que els permetran ser cada vegada més competents i autònoms ens els diferents àmbits de la vida. S’estimula i educa en un ambient en el qual els infants es sentin competents i valorats, progressant en la seva autonomia i relació amb els altres. La nostra metodologia contempla diferents vessants, com el treball per racons, tallers i l’experimentació. Celebrem les festes més tradicionals i fem diferents sortides al llarg del curs.                                                                                

SERVEIS:

L’escola disposa de servei de menjador (càtering) i dormitori, amb les mateixes educadores.

Obert segons calendari laboral, només tanquem a l’agost.

HORARI: inclou 4 hores matí, a triar de 8 a 12h o de 9 a 13h, i 2 a la tarda, de 15 a 17h.

TAXES

- LA PREINSCRIPCIÓ NO COMPORTA CAP DESPESA

- QUOTA MATRÍCULA: 123,00€

- QUOTA MATERIAL: 26,00 € (S’han d’ingressar amb la matrícula)

- QUOTA MENSUAL: 140,00 € (excepte P2 que es gratuït de setembre a juny)      

- MENJADOR: 6,00 €/dia (esporàdic 8,00 €/dia)

- ESTADES JULIOL: 180 €

- EXTRAESCOLARS:

. ½ hora fixa mensual: 16,00 €/mes

. 1 hora fixa mensual: 26,00 €/mes

. ½ hora/dia: 3,10 €

. 1 h/dia: 6,25 €

- Altres despeses:

. Per devolució de rebuts bancaris: 10 €

PREINSCRIPCIÓ

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció per ser admès/a per primera vegada en una llar d'infants o escola bressol pública.

Per poder participar en la preinscripció i escolaritzar-se en el centre cal que els infants tinguin com a mínim 16 setmanes a l'inici del curs escolar (setembre). Si el centre té vacants, pot admetre al llarg del curs infants a partir del moment que compleixin 16 setmanes.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per infant i municipi.

CALENDARI:

- Publicació de l'oferta: entre el 3 i el 5 de maig de 2023.

Període de presentació de sol·licituds: del 8 al 19 de maig de 2023, ambdós inclosos, a la mateixa Llar d’Infants de les 11 a les 13 hores al matí i, de les 15 a les 16.30 hores a la tarda.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 1 de juny de 2023.

- Termini per presentar una reclamació: del 2 al 8 de juny de 2023.

- Sorteig del número de desempat: entre el 9 i el 13 de juny de 2023.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació dels infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 15 de juny de 2023.

- Període de matrícula: del 16 al 22 de juny de 2023, ambdós inclosos, a la mateixa Llar d’Infants de les 11 a les 13 hores al matí i, de les 15 a les 16’30 hores a la tarda (del 19 al 22 només al matí).

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

Juntament amb la sol·licitud i en el termini establert, cal presentar la documentació següent, que identifica la persona sol·licitant:

- L'original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si es troba en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- L'original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

De manera extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat o el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director/a o la persona titular del centre l'ha de valorar i deixar constància per escrit de la decisió adoptada.

 

Sol·licitud de preinscripció al primer cicle d’educació infantil en llars d’infants públiques. Curs 2023-2024 (encara no ha sortit publicada pel departament)

QUALSEVOL DUBTE FEU-NOS ARRIBAR UN CORREU A:llardinfants@almacelles.cat