al contingut a la navegació Informació de contacte

Deixalleria municipal d’Almacelles

Horari: Dilluns, dimecres i divendres: De 7.45 a 14.30 h - Dissabte: D’11 a 13 h - Diumenge: TANCAT - deixalleria@almacelles.cat - Telèfon de contacte: 674 65 98 74

Instruccions d'ús i de funcionament de la deixalleria municipal d’Almacelles

QUI POT PORTAR-HI RESIDUS

Les persones físiques que posseeixin residus no generats per una activitat econòmica (industrial, comercial o de serveis) i que estiguin empadronades a Almacelles.

En cap cas s’acceptaran els residus, el posseïdor dels quals té l’obligació de desprendre-se’n i que, d’acord amb el què determina la legislació vigent, no poden ésser considerats residus municipals.

Les persones usuàries no podran retirar materials de la deixalleria.

RESIDUS ADMESOS
RESIDUS MUNICIPALS ESPECIALS
 • Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri
 • Bateries
 • Dissolvents
 • Pintures i vernissos
 • Piles
 • Olis minerals usats
 • Càpsules de cafè (de dosi única) d’alumini i de plàstic
 • Plàstic dur (galledes, caixes de fruita, etc.)

RESIDUS MUNICIPALS ORDINARIS
 • Paper i cartró
 • Vidre
 • Envasos lleugers
 • Tèxtils
 • Olis vegetals usats

RESIDUS MUNICIPALS VOLUMINOSOS
 • Mobles i altres
 • Electrodomèstics
 • Ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics, etc.)
 • Fustes

Recollida domiciliària per a retirar els residus de gran volum gratuït. Cada dimarts. Sols fa falta entrar la petició mitjançant registre electrònic o manual a l’Ajuntament.

ALTRES RESIDUS MUNICIPALS
 • Fustes
 • Ferralla i metalls

RESIDUS NO ADMESOS
 • Materials barrejats
 • Residus no identificats
 • Residus industrials i de tallers
 • Residus resultants d’un procés de fabricació i/o transformació
 • Residus sanitaris
 • Residus ramaders
 • Residus radioactius
 • Residus explosius
 • Material pirotècnics
 • Substàncies químiques autoreactives o reactives amb l’aire
 • Vehicles en desús
 • Residus amb fibrociment (“amiant”)
 • Terres i runes
 • Restes de poda
 • Altres que determini l’Ajuntament