al contingut a la navegació Informació de contacte

Protocol animals perduts

Què cal fer en cas de trobar un animal en condició d'abandonament, desorientat i/o perdut: protocol d'actuació en els casos d'animals abandonats a la via pública

La Policia Local centralitza al municipi d'Almacelles el protocol d'actuació en els casos d'animals abandonats a la via pública.

Què cal fer en cas de trobar un animal en condició d´abandonament, desorientat i/o perdut:

Posar-se en contacte amb la Policia Local indicant el lloc on s’ha localitzat el gos, així com una breu descripció de l´animal.

Anar amb compte amb l´animal, per una qüestió de seguretat, ja que pot estar espantat o desorientat i pot reaccionar de manera imprevisible.

La Policia Local procedirà a capturar l'animal per traslladar-lo a un espai segur per comprovar en el cas dels gossos si porta xip.

 

Si el gos porta xip:

Es localitzarà la persona propietària perquè reculli l'animal. Aquesta persona serà sancionada segons el que s'estipuli a l'Ordenança municipal de tinença d'animals + Ordenança Municipal de Convivència.

 

Si el gos no porta xip:

Es publiquen imatges del gos a les xarxes oficials de l ‘Ajuntament d´Almacelles per tal de poder localitzar al propietari tant aviat com sigui possible.

Si la comunicació no ha estat possible o la persona propietària no ha recollit el seu animal en un màxim de 48 hores, la Policia emet un avís a l´empresa contractada per la recollida d´animals abandonats o perduts a la via pública i es trasllada a les seves dependències.

 

Si transcorreguts 20 dies des de la seva captura ningú reclama l'animal es dona en adopció.

Si apareix el seu propietari, l´Ajuntament xiparà el gos i se li cobraran les despeses al propietari ademés de la corresponent denuncia.