al contingut a la navegació Informació de contacte

Zona Industrial Almacelles

DIJOUS 16 MAIG 2019

Llum verda a la zona industrial del Pla d’Almacelles

 

Aquest matí, davant un grup d’empresaris de la població, ha tingut lloc un acte informatiu a la Sala d’Actes del Museu d’Almacelles, en el què el Director General  d’INCASÒL, Sr. Albert Civit, ha donat compte de l’estat actual de la zona industrial SUD-11 i SUD-12, ubicades a la zona del Pla d’Almacelles, dins l’àmbit del Parc Industrial de Suport Aeroportuari promogut per l’INCASÒL i l’Ajuntament d’Almacelles.

 

En aquest acte, s’ha informat als interessats que, finalment, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, en la sessió del proppassat dia 2 de maig, va donar llum verda al projecte presentat per l’INCASÒL per tal de desenvolupar l’esmentada zona industrial. Així, s’accepta com una solució vàlida al desguàs de les aigües pluvials i a les tractades que generi aquest sector, la construcció d’una bassa de laminació seca que reguli aquests abocaments. Aquesta proposta ve donada per la manca de concreció a l’autorització sol·licitada fa més d’un any a la Comunitat de Regants d’Almacelles, de deixar connectar aquestes aigües a la xarxa de séquies principals que passen per aquest sector.

 

Segons ha manifestat el Sr. Civit, tot sembla indicar que cap al setembre es podria presentar el Pla Parcial, i cap a la tardor ja es podrien presentar els projectes de reparcel·lació i d’urbanització. A l’ensems de la presentació del projecte d’urbanització, i si no hi ha cap impediment, es podria començar a concedir les primeres llicències a les empreses adjudicatàries de les parcel·les. També es va informar sobre la possibilitat d’ubicar en la resta de terrenys propietat d’INCASÒL properes a aquesta zona industrial, la construcció d’un parc fotovoltaic que subministrés energia elèctrica a les empreses establertes en aquesta zona, aconseguint crear una zona industrial mediambientalment sostenible i autogestionable.

 

A més d’aquest impuls al desenvolupament d’aquest sector industrial, el Director General d’INCASÒL, també ha aprofitat la trobada informativa per confirmar que, finalment, l’INCASÒL es farà càrrec de la redacció del projecte de Biblioteca Municipal adscrita a la Xarxa de Biblioteques de la Generalitat, i que la seva ubicació definitiva serà en l’edifici històric del segle XVIII conegut com a Casa de les Sitges, o l’antic Pòsit de la població. D’aquesta manera, a més de guanyar un equipament molt necessari, s’actuarà en la recuperació d’un edifici històric, catalogat i que servirà de dinamitzador de tot el Centre Històric d’Almacelles. Aquesta obra tindrà un cost aproximat d’1,7 milions d’euros.

 

Ajuntament d’Almacelles