al contingut a la navegació Informació de contacte

Xarxa clavegueram

DIJOUS 05 DESEMBRE 2019

Almacelles planteja la separació de les aigües de reg de les residuals de la xarxa general de clavegueram, a fi d’evitar inundacions al centre urbà i disminuir la quantitat d’aigües que van a l’EDAR i que no necessitarien cap tractament

 

Arran de les inundacions de certs àmbits de la zona baixa del centre urbà d’Almacelles en determinats episodis de pluges fortes, i donat que aquest tipus d’episodis passaran de ser d’excepcionals a més freqüents, tal com ho indiquen tots els estudis que avaluen aquestes dades meteorològiques en relació al canvi climàtic que ens afecta, l’Ajuntament d’Almacelles ja va fer en el seu dia un estudi hidrològic del municipi per detectar possibles punts de col·lapse en cas de forts aiguats, així com les possibles mesures correctores per evitar inundacions, tant dins del centre urbà com en determinades zones del terme per on transcorren les séquies de desguàs, de camí cap a l’estació depuradora, a la zona de la Clamor o Fondo d’Almacelles.

 

Més recentment, i per tal de ser més precisos a l’hora de fer qualsevol mena d’intervenció urbanística en aquest tema, s’ha fet un segon informe en el què s’estudia els cabals d’aigua entrant al municipi en tres punts determinats a partir d’uns data-loggers i limnímetres, i els cabals sortints on es contempla les aigües residuals generades pel mateix municipi, amb la instal·lació de dos registres en dos punts de sortida de les aigües que van cap al col·lector.

 

Aquestes medicions, fetes durant els mesos de setembre i octubre d’aquest any, s’ha observat que entren de promig al centre urbà a partir d’aquests tres punts d’entrada d’aigües blanques (bàsicament aigua de reg) uns 14.000 m3/dia, mentre que en surten uns 15.500 m3/dia de promig. Aquesta dada ens indica que, del total d’aigua sortint de la població, tan sols serien aigües residuals (i per tant, susceptibles de ser tractades en l’EDAR), 1.500 m3/dia. Val a dir, en aquest punt, que la capacitat màxima de tractament de l’actual estació depuradora d’Almacelles és de prop de 2.000 m3/dia, és a dir, encara té un marge de tractament d’aigües residuals de 500 m3/dia més.

 

En aquest estudi, també es posa de manifest punts crítics en dies concrets de grans aiguats (com el que va succeir el dia 14 d’octubre, amb pluges de 60 l/m2 en poc més de dues hores), i que van comportar pics de 4.000 m3 de més. Aspectes com aquests són els que fan que l’actual sistema de clavegueram sigui del tot insuficient i sobreixin en determinats punts.

 

Quines són les actuacions a fer de manera immediata?

Atenent a aquest informe, el que es planteja és separar les aigües blanques o de reg en una sola conducció autònoma, que partiria d’un punt comú on s’ajunta el cabal de les principals entrades d’aigües blanques de la població (a l’alçada del carrer de Miguel de Cervantes amb Melcior de Guàrdia) i conduir-les fins a l’Av. de Josep Mas Dordal, on mitjançant una arqueta es connectarien a unes canonades ja construïdes per evacuar aigües blanques en direcció a la partida de l’Era del Comte, fora del centre urbà, on es contemplaria fer unes basses de laminació que en regularien el cabal i el posterior desguàs d’aquestes.

 

Pel que fa a les aigües residuals, es contempla una conducció que s’iniciï en el mateix punt on es desviarien les aigües blanques, i que recolliria totes les aigües residuals que s’anirien connectant a aquesta conducció que s’estendria cap a ponent a través del carrer de Maria Rúbies fins a connectar amb l’altra gran claveguera de recollida d’aigües residuals, que baixaria per l’Av. de Sucs i que es reconduirien cap a l’estació depuradora per al seu tractament. D’aquesta manera, se separarien els dos tipus d’aigües, es trauria cabal del clavegueram general on ara van a parar tant les aigües netes com les residuals, i es treuria del tractament de l’EDAR les aigües de reg que no necessiten cap mena de tractament. Aquests serien els principals objectius d’aquesta actuació, tot i que també solventaria de manera definitiva les inundacions de la part baixa del centre urbà que s’ocasionen en dies de forts aiguats i que són el resultat de la incapacitat d’absorció de tota l’aigua que es recull en dies molt determinats.

 

Aquesta actuació estaria pressupostada en uns 300.000 euros i hi ha la intenció d’incloure-la en el proper PUOSC per a garantir el seu finançament.

 

Ajuntament d’Almacelles