al contingut a la navegació Informació de contacte

Subvariant nord

DIJOUS 18 JULIOL 2019

 

 L’Ajuntament d’Almacelles porta al Defensor del Pueblo la manca de compromís del Ministeri de Foment en l’execució de la subvariant nord de la localitat

 

Atès que l'any 1999 es va inaugurar la variant de la carretera N-240 que discorre pel nord de la població i que va possibilitar el cessament del trànsit de l'interior del centre urbà, i la posterior conversió d'una travessia urbana en un carrer pseudopeatonal. La construcció i posada en marxa de la variant nord de la Ctra. N-240 en 1999 va suposar el tall i modificació del recorregut de molts dels principals camins del terme, molts dels quals suporten encara avui en dia un alt volum de trànsit de vehicles agrícoles i pesats, el que comporta el col·lapse diari el sector nord de la població i perjudica a tots els usuaris dels camins rurals que donen accés a les explotacions agràries i ramaderes d'una gran part del terme municipal i dels pobles veïns. Com a dada d'interès, cal dir que en aquest sector es troba una de les cooperatives més grans de les comarques lleidatanes: Agroserveis d'Almacelles, SCCL; que mou anualment més de 100.000 tones de gènere agrícola a les seves instal·lacions, als quals se'ls ha d'afegir 5.000 tones més d'adobs i fertilitzants. Aquest moviment suposa un trànsit, només en aquesta indústria, de 3.700 vehicles pesants anuals. Un trànsit que ara per ara es veu obligat a passar pel centre urbà d'Almacelles o donar voltes quilomètriques per connectar amb les principals carreteres d'accés.

 

Val a dir que el mateix projecte de la variant, ja contemplava la construcció d'una via paral·lela de servei que connectava tots els camins que havien quedat suprimits amb la construcció de la variant. No obstant això, no es va dur a terme la construcció d'aquesta via de servei, tot i les reunions que es van mantenir amb el responsable de la Unitat d'Ctras. l'Estat a Lleida de l'època. Va ser quan va entrar en funcionament aquesta variant, que es va demanar de manera reiterada al Ministeri de Foment que plantegés la possibilitat de fer una subvariante paral·lela que recorregués pel sud l'actual variant d'Almacelles, comunicant tots els camins que passen per aquest sector i que aniria des de l'actual camí d'Alguaire (a l'est de l'actual població) fins al camí de Sant Joan (ponent); amb una longitud total propera als 1,2 km. Aquest fet permetria la millor comunicació entre el sector del terme municipal situat al "Fondo" (zona més propera a Aragó) i la del "Pla", la zona més alta del terme i propera a Lleida.

 

En un primer moment, les autoritats i responsables del Ministeri de Foment van acceptar aquesta iniciativa i van preveure una partida d'1,9 milions d'euros i la redacció d'un projecte constructiu. Val a dir que el Ministeri, tot i la consignació en els pressupostos i la redacció del projecte en 2005, amb els diferents governs centrals que han passat des de 2002, mai no ha arribat a executar aquesta obra tan necessària per al municipi, tot i el compromís al qual sempre es va arribar amb tots els diferents ministres del ram. En aquest sentit, el 27 de setembre de 2018, el Ple de la Corporació Municipal d'Almacelles va aprovar una nova moció (la tercera en aquest sentit), recordant al Ministeri de Foment la manca de compromís en no haver iniciat encara les obres d'aquesta obra tan necessària i que porta un retard de prop de vint anys.

 

A més de mocions en el Ple de la Corporació, queixes reiterades per escrit i en persona davant el director general de Carreteres de l'Estat a la Demarcació de Lleida, Juan Antonio Romero Lacasa; també hi va haver reunions el passat mes de novembre de 2018, amb el director de Carreteres del Ministeri de Foment, Sr. Javier Herrero Lizarro, al qual se li va informar del tema i que es va comprometre a buscar un projecte alternatiu, sense que - fins a la data- s’hagi informat de res al respecte.

 

Vist que ha transcorregut més de sis mesos des d'aquella reunió, i davant la falta d'informació sobre aquest assumpte, i les dificultats per poder obtenir un compromís a la petició de l’Ajuntament d’Almacelles, l’alcalde de la població, Sr. Josep Ibarz, s’ha vist obligat a demanar al Defensor del Pueblo que intercedeixi davant els responsables del Ministeri de Foment, per demanar que s'agiliti al màxim una solució al problema de mobilitat que es genera en el sector nord de la població pel trànsit pesat i agrícola pels motius anteriorment expressats.

 

Ajuntament d’Almacelles