al contingut a la navegació Informació de contacte

Servei de recollida de residus

DIVENDRES 13 DESEMBRE 2019

Almacelles treu a licitació el servei de recollida i transport de residus municipals

 

El proper dia 23 de desembre finalitza el termini de presentació de proposicions econòmiques per a optar a la licitació del servei de recollida i transport de residus municipals a Almacelles. Aquest contracte inclou la recollida de residus de les fraccions orgànica i resta (rebuig), neteja dels contenidors de les fraccions orgànica i resta ubicats a la via pública, neteja de les àrees d'aportació i recollida dels possibles desbordaments dipositat en les àrees d'aportació, recollida d'objectes voluminosos, gestió de contenidors de runes de la brigada d'obres, i contenidors de residus barrejats (residus de l'escombradora i residus de festes), així com el transport i descàrrega de residus a plantes de tractament i gestors autoritzats.

 

Aquesta licitació compta amb un pressupost de 227.000 euros i té una durada d’un any, si bé es preveu una pròrroga d’un any més.

 

Ajuntament d’Almacelles