al contingut a la navegació Informació de contacte

: S’aprova la redacció dels projectes que han d’evitar les inundacions a la zona sud del centre urbà i a algunes partides de la zona del Fondo d'Almacelles

DIMECRES 05 JUNY 2019

La Comissió dels Serveis Tècnics de la Diputació de Lleida va aprovar el proppassat dilluns, 3 de juny, l’assistència tècnica per a la redacció de dos projectes que han de permetre la desconnexió de l'aigua de reg de la zona urbana i basses de laminació per evitar inundacions a la zona sud del centre urbà i a la zona del Fondo d'Almacelles.

 

D’una banda, es contempla un primer projecte que consistiria en la formació d’una bassa de laminació a la zona de l’Era del Comte, prop de l’antic Escorxador. Aquesta bassa, situada aigües avall de la sortida de la xarxa urbana de clavegueram, laminaria els cabals de sortida de la trama urbana. A més de la funció purament de retenció d’aigües sobrants i evitar inundacions, també tindria una funció mediambiental i pedagògica, ja que s’incorporaria com una zona verda humida amb una àmplia biodiversitat en flora i fauna típica i pròpia d’aquestes latituds, contribuint a una millor defensa del Medi Ambient i de l’entorn.

 

D’altra banda, també hi hauria un segon projecte, que recolliria la remodelació i ampliació de la xarxa dels eixos principals de drenatge per tal de poder donar solució a l’actual problemàtica d’inundacions que es produeix en el nucli urbà. Consistiria en l’ampliació i modificació de la xarxa de clavegueram d’Almacelles, des de la seva entrada al centre urbà a l’alçada del carrer de les Garrigues, Anna Minguell, Batlle Anastasi i una darrera connexió a l’Av. de Josep Mas Dordal. També es contempla en una zona propera al Parc d’Europa una nova bassa de laminació més reduïda, que permeti esmorteir les puntes de cabal, i eviti haver d’incrementar les dimensions dels trams de col·lectors situats aigües avall.

 

Un cop redactats els projectes, el següent pas serà buscar finançament a través dels fons FEDER i d’altres línies de subvenció que es contemplin des de l’Agència Catalana de l’Aigua, entre d’altres. En funció dels recursos que es puguin aconseguir s’aniran desenvolupant les obres en fases fins que es pugui completar el cent per cent de l’actuació prevista.

 

Ajuntament d’Almacelles