al contingut a la navegació Informació de contacte

Polítiques ambientals

DIMECRES 27 NOVEMBRE 2019

L’Ajuntament d’Almacelles continua apostant per les polítiques que afavoreixin la sostenibilitat mediambiental

 

L’Ajuntament d’Almacelles, tal com ja va fent des del 2011, continuarà apostant per recolzar i facilitar totes aquelles iniciatives i actuacions que intentin pal·liar, ni que sigui modestament, la crisi climàtica a la què ens estem enfrontant cada cop d’una manera més significativa.

 

Així, en les properes Ordenances Fiscals previstes per a l’exercici de 2020, i pel que fa a l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO); es contempla una bonificació del 95% en les contruccions de nova planta que incorporin energies renovables en el consum d’aquestes al 100%. Així mateix, també hi haurà una bonificació del 95% en les construccions de nova planta que contemplin covertes verdes.

 

Pel que fa als vehicles, hi haurà un bonificació  del 75% per als vehicles que utilitzen biogàs, gas natural, gas comprimit, metà, metanol, hidrògen i derivats d'olis; així com també per als vehicles amb motor elèctric i bimodal. Val a dir que, en aquest sentit, l’Ajuntament d’Almacelles fou un dels municipis pioners en emprar vehicles policials híbrids i completament elèctrics.

 

Ajuntament d’Almacelles