al contingut a la navegació Informació de contacte

Neteja de boscos

DIJOUS 01 AGOST 2019

Almacelles inicia la neteja dels boscos depenents de municipi

 

Almacelles està decidida a ser una ciutat biofílica. Aquesta denominació es dona a totes aquelles ciutats o poblacions que aposten decididament per establir un seguit de mecanismes pels quals els seus dissenys o planejament urbans permetin que els seus habitants desenvolupin activitats i un estil de vida que els deixi aprendre de la natura i que, al mateix temps, es comprometin amb la seva cura. En definitiva, és aplicar a l’urbanisme totes aquelles eines i recursos que facilitin la connectivitat dels seus habitants amb la natura que els envolta.

 

En aquest punt, l’Ajuntament d’Almacelles inicia una nova actuació, com és acollir-se a un Programa de Col·laboració Social per dur a terme un projecte de neteja de sotabosc i reforestació de les zones boscoses del municipi. Aquest programa consistiria en la contractació de quatre persones a l’atur (un expert en enginyeria forestal i tres operaris) per un període de sis mesos, les quals s’haurien d’encarregar de la neteja del sotabosc, desbrossament de les 20 hectàrees de zones boscoses del terme (molt especialment les que s’ubiquen en les serres de l’Olivar, vall del camí d’Alguaire i els Pedregals), així com la reforestació i plantació d’altres espècies arbòries més resistents i més adaptades al terreny i al clima de la zona en algunes àrees molt específiques.

 

En aquest aspecte, cal fer esment que les darreres actuacions de neteja de boscos -la darrera va ser el 2013-, intenten garantir la seguretat dels boscos i la prevenció d’incendis, alhora que també es pretèn anar substituint el pi blanc que es va plantar fa uns 40 anys per l’aleshores ICONA per roures, alzines i ginestes. Aquesta introducció permetrà disminuir el risc d’incendi, una major varietat i aconseguir un bosc més autòcton, més resistent i més durador, ja que la vida útil d’aquestes espècies són molt més llargues que la del pi blanc. En resum, garantir uns boscos de qualitat i preservar-los de possibles incendis.

 

Aquesta actuació en les zones forestals d’Almacelles són un primer pas en l’assentament d’un primer anell verd al voltant del centre urbà, que es complementaria amb altres actuacions ja en estudi, com la construcció de basses de laminació que servirien per controlar les avingudes d’aigües de pluja, a més de recuperar zones humides; i la consolidació del verd urbà. Val a dir que Almacelles és pioner en disposar d’un Pla Director del Verd Urbà que és l’eina bàsica per determinar el creixement del patrimoni verd del municipi. Com a dada curiosa, cal esmentar que la vila d’Almacelles disposa de prop de 2.500 arbres dins el seu centre urbà o que compta amb 20,47 m2 de zona verda per habitant, quan la ràtio que estableix l’Organització Mundial per la Salut com a òptima és la de 10-15 m2 per habitant.

 

Ajuntament d’Almacelles