al contingut a la navegació Informació de contacte

millora de les voreres

DIJOUS 24 OCTUBRE 2019

L’Ajuntament d’Almacelles endegarà la millora de les voreres d’un tram del carrer de Sant Jaume

 

L’Ajuntament d’Almacelles té previst endegar les obres de millora i reforma del les voreres del carrer de Sant Jaume, des de la cruïlla amb el carrer d’Antoni Gaudí fins al de Miquel Servet. Aquest tram de prop de 230 metres de carrer és força transitat, ja que és un eix est-oest paral·lel al carrer Major i serveis per descongestionar, tant de trànsit rodat com de vianants l’eix principal d’Almacelles. Aquesta reforma forma part d’aquest pla de millores que s’està duent a terme en determinats trams de carrers propers al centre històric de la vila i que requerien urgentment d’actuacions urbanístiques.

 

Amb aquesta reforma es renovaran tots els serveis actuals: gas, aigua potable i clavegueram; així com s’ampliaran les voreres, s’alternaran les àrees d’aparcament en els diferents trams de carrer a fi de disminuir la velocitat del trànsit rodat, i se suprimiran les barreres arquitectòniques que hi puguin haver, a més de diferenciar la recollida d’aigües pluvials de les negres que s’hi generin.

 

En breu s’informarà als veïns d’aquest àmbit de les obres a realitzar per si tenen a bé fer alguna mena de suggeriment als Serveis Tècnics de l’Ajuntament d’Almacelles. El cost de l’actuació està finançat íntegrament per l’Ajuntament, fet pel qual no repercutirà en cap mena de cost per als seus veïns. En un primer moment s’estima que el cost de l’actuació sigui d’uns 230.000 euros, a l’espera de la redacció del projecte definitiu. Com sigui que es tracta d’una inversió important, aquesta es dividirà en dues anualitats, 2020 i 2021.

 

Ajuntament d’Almacelles