al contingut a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament d'Almacelles treu a concurs cinc places per al control d'accés i el manteniment de les piscines

L'Ajuntament d'Almacelles ha tret a concurs dues places per a persones operàries de control d'accés a les piscines i tres places per a personal de manteniment de les piscines per a la temporada 2023. Igualment, el consistori ha creat una borsa de treball exclusivament per al període de piscines 2023.

Les piscines d'Almacelles
Les piscines d'Almacelles

DIMECRES 19 ABRIL 2023

Es tracta de cinc contractes laborals temporals, a jornada completa, des del mes de maig per al personal de manteniment i des del mes de juny per al personal de porta, i fins a la finalització del servei de piscines municipals, a mitjans de setembre. El període per a presentar sol·licituds va començar aquest 13 d'abril i finalitza el pròxim 3 de maig.

Les persones aspirants hauran de tenir com a mínim 16 anys, graduat escolar i hauran d'acreditar, com a mínim, el nivell bàsic de català. Igualment, es valoraran les titulacions i els cursos relacionats amb l'àrea de treball, entre altres requeriments.

Les tasques d'ambdós tipus d'operaris

El personal encarregat del control d'accés haurà d'atendre i facilitar informació a les persones usuàries i organitzar-ne l'entrada. També haurà de controlar i organitzar la zona d'espera, portar el control de les entrades i sortides del recinte de la piscina, així com fer gestions administratives com és el cas de la venda d'entrades, portar la recaptació al banc i anar a buscar canvi. Igualment, el personal a càrrec del control d'accés haurà de fer complir la normativa relativa a les mesures higièniques i de seguretat de les instal·lacions de la piscina municipal, mantenir neta la taula i la zona del recinte d'entrada a les instal·lacions i controlar el compliment de l'aforament màxim, entre altres coses.

Pel que fa a les persones operàries de manteniment, hauran de tenir cura del tractament i la cloració de les aigües de les piscines, fer les analítiques necessàries i anotar-les al llibre de control, així com tealitzar les tasques de depuració, neteja de filtres, control de l'aigua d'entrada i la cisterna de compensació. Igualment, seran les persones encarregades del manteniment de les instal·lacions i espais de la piscina, com és el cas dels vasos de les piscines, l'aigua, les platges, les canaletes dels desguassos, reixetes, rajoles, mobiliari, utillatge del recinte, dutxes del recinte i lavabo, i hauran de passar el neteja fons a la piscina. Així mateix, hauran de realitzar tasques de neteja de les instal·lacions, regar la gespa i mantenir en ordre la zona subterrània de depuració, cloració i les escales d'accés, entre altres coses.

Una vegada s'hagin determinat les persones seleccionades, a través d'un concurs de mèrits, seran notificades degudament, i la resta d'aspirants que hagin superat aquest procés entraran a formar part d'una borsa de treball que solament tindrà validesa durant el mesos en què l'Ajuntament d'Almacelles oferirà el servei de piscina municipal temporada 2023.