al contingut a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament d’Almacelles renovarà la plaça 2 de març per fer-la més accessible

L’Ajuntament d’Almacelles renovarà durant aquest 2022 la plaça 2 de març dins del programa de millora urbana ‘Places a punt’. En total, la inversió prevista arriba fins als 34.324 euros amb l’IVA inclòs i permetrà abordar una reforma integral d’aquest espai per adaptar-lo a les darreres tendències en matèria d’urbanisme, les quals afavoreixen la integració dels diferents espais entre si i defugen de zones tancades o delimitades per murs com l’actual plaça del 2 de març, que es va dissenyar a mitjans dels anys vuitanta.

DIMECRES 23 FEBRER 2022

La plaça del 2 de març se situa al costat del carrer del Carme i està separada d’aquest mitjançant un mur de tancament en forma de ‘L’ que s’eliminarà en part amb la reforma que ara s’ha plantejat. En concret, la part que està previst enderrocar és la que limita l’accés a la plaça per la seva part nord. El tram paral·lel a la vorera carrer del Carme es conservarà, tot i que es millorarà la seva imatge amb la substitució per xapa d’acer de les rajoles que el recobreixen en la seva part inferior. La reforma busca, explica l’alcaldessa Vanesa Olivart, “aconseguir una plaça molt més accessible per a tothom i permetre que les persones en puguin gaudir més i millor independentment de les seves circumstàncies”.

 

A més a més d’eliminar la part nord del mur de tancament i anivellar aquesta àrea per afavorir l’accés a la plaça, la reforma implica la creació d’una nova zona enjardinada paral·lela al tram de mur que es vol conservar i que comptarà amb balises d’il·luminació i sistemes de drenatge. Tot plegat, es completa amb l’eixamplament del tram de vorera del carrer del Carme que toca amb la plaça fins a més del doble de la seva amplada actual, l’eliminació del con en desús que es va instal·lar en el seu dia per enganxar cartells publicitaris i informatius, la reposició de la zona de sauló existent a la zona central de la plaça amb una nova capa de 4 cm de gruix i la instal·lació de tres nous bancs i tres noves papereres. En total, la inversió prevista arriba fins als 34.324 euros IVA inclòs. La previsió del consistori és licitar l’obra i completar-la durant l’any en curs.

 

Programa ‘Places a punt’

La reforma planificada per la plaça 2 de març forma part del programa ‘Places a Punt’ que l’Ajuntament d’Almacelles ha iniciat durant aquest any 2022 amb la voluntat de millorar la imatge del municipi i la vida de les persones mitjançant actuacions a diferents espais comunitaris d’aquesta mena. La primera millora es va dur a terme a la plaça Josep Carner, on es van condicionar sorrals i àrees de joc i es van repintar els bancs per permetre a les persones usuàries d’aquests espais comunitaris gaudir-ne d’ells amb plenitud i seguretat.