al contingut a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament d’Almacelles convoca dos places de personal tècnic d’administració

L’Ajuntament d’Almacelles ha aprovat la convocatòria d’una plaça de tècnic d’administració general per a l’àrea de secretaria i una de tècnic d’administració especial per a l’àrea d’intervenció del consistori. Ambdues incorporacions serviran per cobrir dues places vacants i poder garantir el funcionament del consistori des d’un punt de vista administratiu. Amb aquestes noves contractacions, el consistori disposarà de 15 persones treballadores en aquest àmbit.

Ajuntament d'Almacelles
Ajuntament d'Almacelles

DIMECRES 12 GENER 2022

TOTA LA INFO A:

https://www.almacelles.cat/ajuntament/processos-de-seleccio-de-personal/2021

 

Enviament de sol·licituds

Les persones que vulguin participar en alguns dels dos processos selectius hauran de presentar una sol·licitud en el termini de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC. Igualment, si compleixen els requisits, hauran de superar una prova que determinarà la persona que finalment obtindrà la plaça. Es poden consultar totes les bases  al tauler d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament (www.almacelles.cat).

 

Els aspirants que no siguin nomenats i/o contractats i que hagin obtingut o superat la puntuació mínima exigible per superar les diferents proves establertes s’inclouran, si no manifesten expressament que no hi estan interessats, en una borsa de treball per proveir amb caràcter temporal, necessitats de personal de la categoria indicada a les bases, tant en règim funcionarial com en laboral, amb les retribucions, jornada de treball i funcions que corresponguin d’acord amb la relació de llocs de treball de l’Ajuntament d’Almacelles. També durant aquest primer trimestre del 2022, hi ha la previsió d’incorporar un enginyer, un tècnic de promoció econòmica, dos administratius de suport i dos policies interins per millorar encara més els serveis que es presten a la població.

Continuen les tasques de millora del municipi

Paral·lelament, aquestes darreres setmanes el consistori d’Almacelles ha continuat amb les actuacions de millora del municipi, amb l’arranjament del carrer Marinada, on el personal de la brigada municipal ha millorat el paviment de la vorera, en el marc de les tasques de manteniment general que duu a terme.