al contingut a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament d’Almacelles aprova el projecte de manteniment de la xarxa de camins, que arranjarà 44 vies de titularitat municipal entre 2022 i 2023

L’Ajuntament d’Almacelles ha donat llum verda al projecte de manteniment de la xarxa de camins del municipi, unes obres que serviran per arranjar els 44 vials que té el municipi i la seva rodalia amb l’objectiu de conservar la xarxa de camins del terme municipal d’Almacelles, per tal de millorar la seguretat del trànsit i dels vianants i també per frenar la degradació d’aquests camins a causa de la pluja o pel pas de vehicles agrícoles pesants durant la campanya de la fruita.

DIMECRES 19 GENER 2022

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Almacelles ha aprovat el projecte de manteniment dels camins en terres i soteig dels camins de reg asfàltic del municipi per als anys 2022 i 2023, unes obres que, entre els treballs i els materials, tindran un import de 237.435 euros i que està previst que s’executin durant la primavera d’ambdós anys.

L’alcaldessa d’Almacelles, Vanesa Olivart, ha explicat que la xarxa de camins del municipi està formada per vials de terra i camins amb reg asfàltic, que necessiten un manteniment periòdic per garantir la seguretat del trànsit rodat i de les persones que passegen i fan esport per aquestes zones del municipi. Les darreres actuacions en aquest sentit es van dur a terme el juny del 2020 i el juny del 2021, per la qual cosa l’Ajuntament ha decidit aprovar el projecte “per tal que la primavera del 2022 es pugui continuar amb les tasques de manteniment i els camins municipals estiguin en òptimes condicions de cara a la campanya de la fruita, que és l’època de l’any en què tenen més concurrència”, ha detallat Olivart.

En concret, els treballs consistiran en el manteniment dels camins municipals de terra a través de l’aportació de material granular, i també en el soteig i la reparació dels camins de reg asfàltic, amb l’objectiu de no deixar clots sobre el paviment. Igualment, s’aprofitarà per fer la neteja dels vorals i les cunetes, i per reperfilar i compactar l’esplanació existent, i es finalitzarà la feina amb un tractament amb grava i el seu posterior escombrat per eliminar tot l’àrid de la calçada. El regidor de camins de l’Ajuntament d’Almacelles, Josep Maria Bosch, supervisarà les obres.

85 quilòmetres de camins municipals

El terme municipal d’Almacelles disposa d’una xarxa de camins públics, aptes per al trànsit rodat de vehicles de motor que travessen i comuniquen els diversos indrets i llocs del municipi. En total, compta amb 44 camins que són titularitat del consistori, tots ells en sòl no urbanitzable i en àmbit no urbà, dels quals n’hi ha 20 que són camins amb reg bituminós i 24 que són camins en terres. En total, els camins municipals d’Almacelles sumen 85,11 quilòmetres lineals de longitud.

Unes obres que s’executaran en dos anys

Aquesta actuació té per finalitat cobrir tots els camins municipals del terme d’Almacelles, i per aquest motiu serà necessari executar-la durant el 2022 i el 2023. El termini previst per a l’execució de les obres i treballs s’estima en dos mesos per cadascuna de les dues anualitats.

Les obres tenen un import total de 140.121,64 euros, IVA inclòs, repartits en dues anualitats, en la mesura que les obres s’han d’executar durant l’any en curs i el que ve, de manera que tenen un import de 77.163,77 euros per al 2022 i de 62.957,87 euros per al 2023. Pel que fa als materials, tenen un import de 97.313,45 euros, dels quals 53.589,57 s’abonaran el 2022 i 43.723,78 euros el 2023.