al contingut a la navegació Informació de contacte

Escombraires

DIMECRES 06 NOVEMBRE 2019

L’Ajuntament d’Almacelles aprova el Plec de Clàusules per treure la licitació de la recollida d’escombraries de rebuig i orgànic

 

En la Junta de Govern d’ahir, dimarts 5 de novembre, l’Ajuntament d’Almacelles va aprovar el Plec de Clàusules que ha de regir la licitació de l’explotació de recollida d’escombraries tipus rebuig i orgànic del municipi. Aquest contracte serà vàlid per un any prorrogable a un segon.

 

En aquest sentit, l’Ajuntament d’Almacelles estudiarà durant aquest període, l’elaboració d’un nou plec de clàusules més ampli, de llarga durada i que prevegui, entre d’altres factors, la substitució de tots els contenidors existents d’aquest tipus de residus (resta i fracció orgànica), amb més capacitat, més automatitzats i adaptats als sistemes de recollida més actuals.

 

Així mateix, i amb l’objectiu de millorar la qualitat del servei, també s’intentarà explorar la possibilitat d’aglutinar i unificar tots els serveis de recollida d’altres tipus de residus com els contenidors de selectiva i la gestió de la deixalleria comarcal, que ara mateix estan gestionades o bé pel Consell Comarcal, o bé de formar mixta. Aquet fet genera duplicitats i manca d’efectivitat en la recollida de tot tipus de residus que es generen al municipi.

 

Ajuntament d’Almacelles