al contingut a la navegació Informació de contacte

Entra en servei les escalinates del carrer d’Orient

escalinates carrer orient

escalinates carrer orient
escalinates carrer orient

DIMECRES 07 NOVEMBRE 2018

Han entrat en servei les escalinates del carrer d’Orient d’Almacelles. Aquesta escalinata culmina les obres de condicionament d’un tram del carrer d’Orient, prop del centre històric de la població, que permetrà un millor i més còmode accés al col·lectiu d’escolar que ha d’accedir per aquest punt a un dels accessos principals de l’Escola Antònia Simó i Arnó i del col·legi de la Plaça de l’Ensenyança.

 

Amb aquesta obra s’ha condicionat un antic accés que es trobava en molt mal estat, així com s’ha millorat la seguretat dels vianants i la restitució de l’enllumenat i demés mobiliari urbà.

 

Així mateix, s’han suprimit les rampes que havia amb anterioritat atès que els estudis tècnics van preveure que la instal·lació de rampes en aquest tram de carrer no podien complir la normativa d’accessibilitat, fet pel qual no podien homologar-se ni ajustar-se a la normativa vigent. De fet, amb la longitud total màxima de rampes que permet la CTE, que és de 9 metres, la pendent que pertocaria per a  aquest tipus de llargària seria d’un 6%. Utilitzant la pendent màxima que ens permet la CTE, que és d’un 10% i la longitud que pertoca per a aquesta pendent seria de rampes de 3 metres. En cap de les dues opcions estudiades es podia salvar el desnivell de 2,50 m. que hi ha entre la rasant del carrer de Sant Antoni i el de la Bassa del Molí.

 

Per aquest motiu, es va decidir que l’accessibilitat per persones amb mobilitat reduïda es realitzés a través de l’itinerari alternatiu, que passa per emprar la travessia del Tonyo a poc més de 10 m. d’aquest accés amb escales, peatonalitzat i amb pendent més suau.

 

Aquesta és la primera fase que ha de completar-se amb un nou tram que accedirà fins al camí de ronda del Tossal de les Santes Creus i, des d’allí, als accessos que duen fins a l’Escola Antònia Simó i Arnó.

 

Ajuntament d’Almacelles