al contingut a la navegació Informació de contacte

Enllaç variant N-240

DIMECRES 31 JULIOL 2019

L’Ajuntament d’Almacelles i representant del món agrari plantegen mobilitzar-se si no es tira endavant amb la construcció d’un enllaç des de la variant de la N-240 amb la Cooperativa, camí d’Alguaire i camí de la Saira

 

Avui, dia 31 de juliol, ha tingut lloc una nova reunió entre l’alcalde d’Almacelles, Sr. Josep Ibarz i el president d’Agroserveis d’Almacelles, SCCL, Sr. Ramon Sisó, a fi de determinar l’estat en què es troben les gestions amb el Ministeri de Foment per tal de tirar endavant amb la construcció de la subvariant nord d’Almacelles.

 

Malgrat les reunions que van mantenir representants de l’Ajuntament d’Almacelles i de l’empresa Agroserveis d’Almacelles, SCCL (antiga Cooperativa del Camp d’Almacelles), amb el director del Ministeri de Foment, Sr. Javier Herrero Lizarro, el proppassat mes de novembre de 2018 per interessar-se sobre l’estat de la subvariant nord, que havia de connectar el camí de Sant Joan amb el de les Covetes per sota de l’actual variant de la N-240. En aquesta reunió se’ls va informar que aquesta subvariant projectada en un primer moment quedava desestimada, però que es contemplava fer un projecte alternatiu de manera immediata, que permetés donar sortida a aquest problema de connectivitat dels camins principals en la part nord del municipi i, evitar així, la barrera que suposa l’actual variant i l’excés de trànsit pesant i agrícola que passa actualment pel centre urbà de la població.

 

Atès que aquesta subvariant era de vital importància, ja que contemplava treure del centre urbà un gran nombre de trànsit pesant i agrícola que ara es veia obligat a fer grans tombs per dins del centre urbà ja que la construcció de la variant de la N-240 l’any 1999 va impossibilitar l’accés directe a un seguit de camins principals.

 

Inicialment, aquesta subvariant va quedar pendent d’executar-se, tot i haver entrat en funcionament la variant de la N-240 el 1999. La proposta de dotar una subvariant va incorporar-se al projecte de la variant nord d’Almacelles a partir d’una petició del grup de CiU el 2002, la qual va comptar amb una assignació pressupostària l’any 2004 d’1,8 M€ essent cap de la Unitat de Carreteres de l’Estat a Lleida el Sr. Vicenç Vilanova. Finalment, el projecte executiu es va aprovar un any més tard, el 2005, i roman encara paralitzat. En aquest interval, l’Ajuntament d’Almacelles, ha aprovat diverses mocions reclamant l’execució del projecte al tenir consignació pressupostària fins el 2011, sense rebre cap mena de resposta per part dels responsables del Ministeri de Foment.

 

Transcorreguts uns mesos sense que els responsables del Ministeri de Foment fessin arribar cap mena de proposta a aquest Ajuntament, l’alcalde de la població, Sr. Josep Ibarz, va sol·licitar el proppassat mes de març per escrit un seguiment de com es trobava aquest projecte al responsable de la demarcació de carreteres de l’Estat a Lleida, Sr. Juan A. Romero; a fi de determinar en quin moment es troba la resolució a aquesta demanda a la qual es va comprometre el mateix Ministeri de Foment.

 

Com sigui que a data d’avui encara no s’ha rebut cap contesta al respecte, tant l’alcalde de la població com el president de la Cooperativa Agroserveis d’Almacelles, SCCP, no descarten que –en cas de continuar amb aquesta deixadesa i manca de col·laboració- prenguin altres mesures de protesta com ara fer talls a la carretera N-240.

 

Ajuntament d’Almacelles