al contingut a la navegació Informació de contacte

El ple d'Almacelles aprova la primera convocatòria de pressupostos participatius

El ple de l'Ajuntament d'Almacelles ha aprovat aquest dijous 28 de juliol per unanimitat la primera convocatòria de pressupostos participatius, "un exercici d'obertura cap a les almacellenques i almacellencs que constaten i consoliden aquest canvi en la manera de fer política, cada cop més oberta i transparent i que fomenta l'apoderamemt de la ciutadania i la seva capacitat de col·laboració i decisió en la gestió dels afers i els espais públics", afirma l'alcaldessa d'Almacelles, Vanesa Olivart.

El Ple de l'Ajuntament d'Almacelles d'aquest mes de juliol
El Ple de l'Ajuntament d'Almacelles d'aquest mes de juliol

DIJOUS 28 JULIOL 2022

Els primers pressupostos participatius d'Almacelles tenen una dotació de 50.000 euros que serviran per fer realitat la proposta guanyadora, que s'escollirà a finals de setembre d'entre totes les que s'hi presentin, i la iniciativa s'executarà l'any 2023. Els veïns i veïnes que ho desitgin poden presentar les seves propostes de forma telemàtica o presencial de l'1 d'agost al 12 de setembre. La validació per part dels tècnics de l'Ajuntament tindrà lloc del 13 al 30 de setembre i, finalment, la votació popular d'un màxim de 3 propostes seleccionades es podrà fer de manera telemàtica o presencial de l'1 al 21 d'octubre.

L'alcaldessa Vanesa Olivart ha animat durant el ple a tots els almacellencs i almacellenques "a presentar propostes concretes que ajudin a millorar la vida dels vilatans i vilatanes, així com també a donar suport a la iniciativa que finalment vulguem entre tots que formi part del poble".

Modificacions de l'ordenança del cementiri municipal

La sessió plenària del consistori almacellenc també ha aprovat inicialment, amb els vots a favor de l'equip de govern i l'abstenció dels grups de l'oposició, l'Ordenança Reguladora del funcionament i servei públic del cementiri municipal, un text que després del ple es sotmet a informació pública durant 30 dies hàbils, per tal que s'hi puguin presentar al·legacions, i en el cas de que no es presenti cap reclamació, l'ordenança quedarà aprovada definitivament.

 

El text inclou algunes modificacions, com que totes les tombes soterrades han de ser amb caixa del difunt i també que es permet l'entrada al cementiri d'animals domèstics i gossos pigall, però hauran d'anar subjectes, els danys que puguin ocasionar serà responsabilitat del propietari.

El reglament del cementiri regula les inhumacions, exhumacions, trasllats, el dret funerari, la seva transmissió i extinció, també regula el funcionament i manteniment de les instal·lacions i serveis del cementiri, el règim sancionador i de fiances.

Modificacions de crèdit

El ple també ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern i l'abstenció dels grups de l'oposició la modificació de crèdit del pressupost de despeses, mitjançant expedient de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria, en concret, per a finançar per import total de 88.000 euros que es destinaran a retribucions i complements de personal funcionari i també al mobiliari de la piscina municipal, entre altres.

 

Pagament del mobiliari de les noves habitacions de la residència municipal

El ple ha aprovat per unanimitat la modificació de crèdit per la despesa de la residència municipal d'avis per un import de 140.829,92 euros que corresponen a retribucions bàsiques (56.000 euros) i 84.000 euros de la compra del nou mobiliari de la primera planta, la zona de l'edifici que s'ha ampliat amb 11 noves habitacions.

 

Mocions

En l'apartat de les mocions, el grup Almacelles en Comú – En Comú Guanyem (AcC-ECG) ha presentat una moció, que no s'ha aprovat, d'adhesió a l'acord de condicions per als empleats públics del ens locals de menys de 20.000 habitants. L'equip de govern s'ha abstingut perquè "les persones treballadores de l'Ajuntament d'Almacelles tenen millors condicions en l'actual conveni que sí tenim al consistori, tot i ser una població de menys de 20.000 habitants", explica l'alcaldessa Vanesa Olivart.

 

Per la seva part, el grup de Junts per Almacelles ha presentat una moció de rebuig a la suspensió de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en la qual es denuncia que no se li ha garantit la presumpció d'innocència davant del que és una persecució política. La moció s'ha aprovat amb els vots a favor de Junts i l'abstenció dels grups de l'oposició.