al contingut a la navegació Informació de contacte

El Ple d’Almacelles aprova una bonificació de l'IBI del 50% per instal·lar fonts d'energia renovables per al 2022

El Ple Ordinari de l’Ajuntament d’Almacelles ha aprovat definitivament aquest dijous, 23 de desembre, les ordenances fiscals per al 2022, amb els vots a favor d’Units per Almacelles, Amunt per Almacelles i Almacelles en Comú, l’abstenció del PSC i els vots en contra d’ERC. Així, s’ha donat llum verda a una modificació de les ordenances fiscals, a iniciativa del grup municipal d’Units per Almacelles, per bonificar la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic i elèctric de l’energia solar al municipi, amb un 50% de reducció en la quota de l’IBI.

Imatge d'arxiu del Ple Municipal
Imatge d'arxiu del Ple Municipal

DIJOUS 23 DESEMBRE 2021

L’aprovació d’aquesta proposta és resultat del paquet de mesures que el nou Equip de Govern està impulsant al municipi amb l’objectiu de convertir Almacelles en un poble cada vegada més verd i sostenible, segons ha explicat l’alcaldessa, Vanesa Olivart. Suposarà incloure una modificació a l’ordenança fiscal número 1, corresponent a l’impost de béns immobles, una bonificació per la instal·lació de sistemes per generar energia solar en immobles destinats a l’habitatge, del 50% sobre la quota íntegra del bé immoble. Aquesta bonificació, una vegada s’hagi acceptat la sol·licitud, serà vigent per un termini de cinc anys.

Bonificacions a l’IBI per a famílies nombroses

Igualment, la proposta també contempla una bonificació del 50% en la quota de l’IBI per a les famílies nombroses, que així ho hauran d’acreditar, i que es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies familiars. Així mateix, i tenint en compte la recent sentència del Tribunal Constitucional que declara la nul·litat d’alguns articles de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que marca l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, conegut com la plusvàlua, també s’ha aprovat modificar tècnicament les ordenances fiscals per adaptar-les a nova normativa, una proposta que ha comptat amb els vots a favor d’Units per Almacelles, Amunt per Almacelles, PSC i ERC i l’abstenció d’Almacelles en Comú.

El ple també ha servit per constituir i nomenar els membres del Consell d’Administració de la Residència d’Avis d’Almacelles, amb el suport d’Units per Almacelles i Almacelles en Comú, i l’abstenció d’ERC, Amunt Almacelles i el PSC. Així mateix, s’ha aprovat nomenar el jutge de pau titular i la jutgessa de pau substituta, Miquel Querol i Ana Maria Ambau, respectivament, amb els vots a favor d’Units per Almacelles i l’abstenció de la resta de grups. També s’han aprovat cinc modificacions tècniques que es duran a terme des d’intervenció per acabar de quadrar l’exercici d’aquest 2021. En aquest sentit, dues propostes de modificació de crèdit del pressupost de despeses s’han aprovat amb els vots a favor d’Units per Almacelles i Amunt Almacelles, l’abstenció d’ERC i el PSC i els vots en contra d’Almacelles en Comú; la proposta de modificació de crèdit de despeses del patronat municipal d’esports s’ha aprovat amb els vots a favor d’Units per Almacelles i els vots en contra de l’oposició i, finalment, les dues propostes de modificació de crèdit de despeses del patronat municipal d’avis han estat aprovades amb els vots a favor d’Units per Almacelles, Amunt Almacelles i ERC, i l’abstenció del PSC i d’Almacelles en Comú.

El consistori passa a gestionar el Patronat d’Esports

El Ple també ha servit per aprovar la dissolució del Patronat Municipal d’Esports com a organisme autònom que, per una millor agilitat i eficiència, passarà a gestionar-se per part del consistori d’Almacelles. La proposta ha estat aprovada amb els vots a favor d’Units per Almacelles i els vots en contra de l’oposició. D’aquesta manera, les persones treballadores al Patronat passaran a formar part de la plantilla de l’Ajuntament i, d’aquesta manera, se centralitzaran tots els serveis en un mateix espai, que permetrà intercanviar opinions i propostes entre els dos organismes públics, que ara treballaran de forma conjunta i, a efectes administratius, sota un mateix ens públic.

Mocions

En l’àmbit de les mocions, s’ha aprovat per unanimitat una proposta d’Units per Almacelles per exigir uns preus justos per al sector agrari i ramader, contra l’encariment dels costos de producció i per demanar ajuts directes per a les empreses familiars agràries. En concret, el grup municipal ha demanat que es prenguin mesures immediates per tal de limitar i corregir l’encariment dels preus dels costos de producció que pateixen les empreses familiars agràries i els pagesos professionals en general. Igualment, la moció demana, entre altres coses, demana a les administracions reduir la burocràcia i que garanteixin un reequilibri en la cadena de valor per fer viables les explotacions i que el productor pugui rebre uns preus que superin el cost de producció i li permetin tenir un marge de guany raonable.

En segon lloc, s’ha aprovat per unanimitat una moció, també a proposta d’Units per Almacelles, de defensa del model d’escola i de la llengua catalana, en què el grup municipal ha demanat fer una crida al conjunt de la societat catalana a mobilitzar-se per defensar el model educatiu català, i instar les administracions a reforçar el treball conjunt per a consolidar-lo, protegir-lo i millorar-lo.

En tercer i darrer lloc, s’ha aprovat per unanimitat una moció d’ERC per a l’assignació de despatxos per als grups municipals. En aquest sentit, l’alcaldessa d’Almacelles, Vanesa Olivart, ha anunciat que, a partir de la setmana que ve, tots els grups polítics podran disposar algunes hores a la setmana de la Casa Clara poder fer reunions i debatre. En aquest sentit, l’espai estarà disponible els dimarts i els dimecres, en horari de tardes.