al contingut a la navegació Informació de contacte

El nou alcalde, Joan Bosch Novell, aquesta setmana ha signat l’autorització per constituïr la primera comunitat energètica a Almacelles

Aquest govern local, en el marc del seu compromís total amb l’objectiu de la transició energètica i l’assoliment dels objectius i compromisos europeus en l’àmbit de l’Agenda 2030, des de fa uns anys ha iniciat i planificat una sèrie d’actuacions. Destaquen, entre d’altres, l’establiment d’un sistema més eficient per a l’enllumenat del centre urbà. També s’ha iniciat la instal·lació de punts de recàrrega i, en un futur proper, té previst impulsar diferents accions per a la reducció de les emissions derivades del consum final d’energia en tots els seus àmbits (elèctric, tèrmic i mobilitat) i sectors d’activitat.

DIVENDRES 23 JUNY 2023

Autorització:

El govern local de l’Ajuntament d’Almacelles, basant-se en la documentació rebuda pel projecte titulat “IMPULS DE LA COOPERATIVA ENERGÈTICA D’ALMACELLES” promogut per L’Associació Energies Compartides Almacelles d’aquest municipi, un cop estudiat l’abast i la naturalesa de les actuacions contemplades en aquest projecte, així com analitzada la seva compatibilitat i consistència amb les prioritats de la política del govern local, per a la presentació d’aquest projecte per a la convocatòria. d’ajuts SOLARCOOP, declara:

Aquest govern local, en el marc del seu compromís total amb l’objectiu de la transició energètica i l’assoliment dels objectius i compromisos europeus en l’àmbit de l’Agenda 2030, des de fa uns anys ha iniciat i planificat una sèrie d’actuacions. Destaquen, entre d’altres, l’establiment d’un sistema més eficient per a l’enllumenat del centre urbà. També s’ha iniciat la instal·lació de punts de recàrrega i, en un futur proper, té previst impulsar diferents accions per a la reducció de les emissions derivades del consum final d’energia en tots els seus àmbits (elèctric, tèrmic i mobilitat) i sectors d’activitat. Entre altres té previst completar el canvi de la il·luminació de la vila per un sistema més eficient i de baix cost, així com la instal·lació de plaques fotovoltaiques a cobertes municipals que permetin generar llum destinada a satisfer el consum dels serveis públics i dels equipaments municipals.

Un dels pilars estratègics de la proposta municipal és la creació i promoció de la comunitat energètica de la vila, la qual, en un marc de col·laboració entre el sector públic, privat i ciutadà, permetrà durant un terme una sèrie d’actuacions per facilitar l’accés a iniciatives de transició energètica per a tots els nostres ciutadans, comerços i petites i mitjanes empreses, a través d’un sistema obert, flexible, democràtic i participatiu amb beneficis socials, mediambientals i pel bé comú del nostre municipi.

Per tot això, aquesta corporació vol estimular i acompanyar L’Associació Energies Compartides Almacelles al procés que sumi a persones, empreses i comerços a la creació i posada en marxa de la comunitat energètica en forma de Cooperativa de Consum a la nostra ciutat, respectant plenament la seva pròpia dinàmica, però també en el marc d’una col·laboració i participació sincera.

Per tant, aquest projecte està alineat amb les prioritats d’aquest govern local i des del mateix donarem tot el suport possible per a la consecució dels objectius del projecte.