al contingut a la navegació Informació de contacte

COVID-19 a Almacelles

DIMARTS 31 MARÇ 2020

NOTA INFORMATIVA

Es fa avinent als ciutadans d’Almacelles que el dia 30 de març, el Departament de Salut, va confirmar l’existència d’una persona infectada amb COVID-19 a Almacelles. És per aquesta raó que des de l’Ajuntament volem fer-vos avinent la necessitat d’extremar encara més les mesures de protecció personals per evitar més contagis.

Recordeu que estem en confinació total i que es restringeix tot moviment fora de les llars a excepció de les estrictament necessàries i/o urgents com poden ser l’abastiment de productes sanitaris, alimentaris o la cura de mascotes dins d’un radi no superior a 100 metres de la casa. Afegir que en tot desplaçament, per proper que sigui, cal emprar els elements de protecció mínims com poden ser les mascaretes, guants i una neteja de les mans amb aigua i sabó, a més de desinfectar-les amb una solució hidroalcohòlica.

Des de l’Ajuntament d’Almacelles, i de la mà dels grups de voluntaris del municipi, continuem treballant per tal que personal sanitari, assistencial i/o d’atenció al públic, pugui disposar de totes aquelles eines de protecció bàsiques per assegurar la seva salut i evitar qualsevol mena de contagi.