al contingut a la navegació Informació de contacte

Contenidors de reciclatge

DISSABTE 20 JULIOL 2019

L’Ajuntament d’Almacelles fa arribar la seva queixa al Consell Comarcal del Segrià pel retard en l’enviament de contenidors de reciclatge suplementaris

 

L’Ajuntament d’Almacelles ha fet arribar recentment un escrit al Consell Comarcal del Segrià, en el què li fa saber que el proppassat mes de gener va comunicar a aquest Consell Comarcal la necessitat d’adquisició de nous contenidors per al reciclatge de diferents tipus de residus, atès que els contenidors assignats un cop implantat el contracte van resultar del tot insuficients per donar servei al nombre d’àrees d’aportació de contenidors (illes).

 

Atès que l’Ajuntament d’Almacelles va sol·licitar en temps i forma al Consell Comarcal del Segrià l’adquisició de 6 nous contenidors de paper, 6 nous contenidors per a envasos i 2 nous contenidors per a vidre; d’acord amb els preus i demés preceptes establerts en el contracte, per acord de la Junta de Govern, de data 10 de gener de 2019; donat que fins a la data no s’ha donat sortida a la nostra petició, i vista la necessitat de dotar a la població de totes aquelles facilitats que assegurin i incrementin el reciclatge, es va fer arribar la queixa d’aquest Ajuntament al Consell Comarcal del Segrià (ens que té les competències en matèria de gestió de residus dels diferents municipis de la comarca), a fi i efecte que se’ls informés de l’estat d’aquesta comanda i la previsió de lliurament dels esmentats contenidors.

 

En el cas d’Almacelles, tot i que inicialment el Consell Comarcal del Segrià va preveure en un estudi 36 illes de contenidors, s’hi van acabar instal·lant 52 illes de contenidors complertes, comptant els nuclis agregats de la Saira, el Mas del Lleó-Centre Assistencial de Sant Joan de Déu, Granja Escola Castell de Saidia i el polígon industrial del Pla de la Creu; on s’hi troben tot tipus de contenidors. Aquest implement suposa un cost addicional per a l’Ajuntament d’Almacelles que vol facilitar, així, la màxima col·laboració i participació de la ciutadania en el reciclatge dels residus que es generen.

 

Ajuntament d’Almacelles