al contingut a la navegació Informació de contacte

Ampliació sòl industrial

DIVENDRES 26 ABRIL 2019

L’Ajuntament d’Almacelles tramita una nova ampliació de sòl industrial

 

Arran de la petició d’una empresa local dedicada a l’elaboració de prefabricats de la construcció, l’Ajuntament d’Almacelles ha iniciat els tràmits previs d’avaluació ambiental, i ha enviat a l’OTAA (Òrgan Tècnic d’Avaluació Ambiental) la petició d’ampliació en 3,3 Ha addicionals el sòl industrial annex a l’actual fàbrica, que ocupa ara mateix una superfície de 4 Ha dins la zona industrial del SUD-16 (situada prop de la N-240, en direcció Osca). Val a dir que aquesta empresa ja va fer recentment una ampliació de plantilla i preveu una ampliació de les instal·lacions per fer front a la demanda d’aquest tipus de material que fabrica.

 

Aquesta ampliació de nou sòl industrial s’afegeix a les 5 Ha que promou INCASÒL a la zona del SUD-12 i que completa una altra zona industrial de 3 Ha, de titularitat municipal. En aquest cas, ja està feta la petició ambiental a l’OTAA i es contempla la construcció d’una bassa de laminació seca que doni sortida al desguàs de les aigües sobrants que es generin en aquest àmbit industrial del Pla d’Almacelles.

 

Val a dir que aquestes modificacions han vingut donades per la manca de resposta -per part de la Comunitat de Regants- a la petició d’autorització d’abocament d’aquestes aigües a la xarxa de séquies que passen per la zona. Tant l’Ajuntament, com l’INCASÒL, van sol·licitar en diferents ocasions l’autorització a la Comunitat de Regants. Més d’un any després, i com sigui que no s’ha concretat cap mena de resposta ni alternativa oficial per part de la Comunitat de Regants, l’INCASÒL i l’Ajuntament d’Almacelles ha adoptat mesures alternatives com la construcció de basses de laminació seca per donar sortida a aquesta nova zona industrial del municipi.

 

Ajuntament d’Almacelles