al contingut a la navegació Informació de contacte

Almacelles aprova el Mapa de Capacitat Acústica del municipi

L'Ajuntament d'Almacelles ha aprovat per unanimitat, en el ple extraordinari d'aquest dijous, 9 de març, el Mapa de Capacitat Acústica del municipi, "una eina per a evitar, prevenir i reduir el soroll i assolir, així, una millor convivència i qualitat de vida per a les almacellenques i almacellencs", diu l'alcaldessa, Vanesa Olivart. La sessió plenària també ha donat llum verda al primer Pla Antifrau, un instrument per a garantir la diligent gestió i destí dels fons econòmics del consistori, la liquidació de les despeses del 2022 i dues modificacions de crèdit del pressupost en vigor que es financen amb el romanent de Tresoreria.

El Ple de l'Ajuntament d'Almacelles
El Ple de l'Ajuntament d'Almacelles

DIJOUS 09 MARÇ 2023

El ple del consistori dona llum verda inicialment al Mapa de Capacitat Acústica del municipi, un "instrument per a la gestió ambiental del soroll que té com a finalitat, evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la qual està exposada la població i la preservació i/o millora de la qualitat acústica del territori, permetent detectar àrees de conflicte acústic, reduir l'impacte sonor en àrees sorolloses i prevenir de possibles afectacions futures", ha dit l'alcaldessa, Vanesa Olivart.

La major part del poble és zona acústica amb una sensibilitat alta i correspon a les àrees residencials d'Almacelles i també on es troben equipaments més sensibles al soroll, com els centres docents i sanitaris. El carrer Major i el carrer Sant Roc, paral·lel al primer, s'han classificat com a zona de sensibilitat acústica moderada perquè coexisteix l'ús residencial i activitats d'infraestructures o transport. I a l'extraradi del poble, només hi ha dos petites àrees amb sensibilitat acústica baixa, ja que són dues zones amb predomini de sòl i activitat industrial.

En l'elaboració d'aquest mapa, s'han fixat objectius de qualitat sonora i els valors límit d'immissió del soroll del municipi en l'ambient exterior tenint en compte també les hores de dia, del vespre i de la nit. El mapa regularà tant el soroll procedent de les activitats i el veïnatge, com el que ve d'altres infraestructures o serveis, com el transport.

"Una eina per a prevenir la corrupció"

El ple de la Corporació també ha aprovat per unanimitat al primer Pla Antifrau, "un paquet de mesures per a garantir que els fons que gestiona el consistori s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, en el que fa referència a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos", explica l'alcaldessa, Vanesa Olivart.

La sessió plenària de la Corporació almacellenca també ha donat llum verda a l'aprovació inicial de dues modificacions de crèdit del pressupost municipal que es financen amb el romanent de Tresoreria. La primera modificació, de 147.271 euros del romanent, es destina a despeses de manteniment de camins, infraestructures i béns naturals, treballs fets per altres empreses, processos d'informació i jardineria; i la segona, és una modificació en la modalitat de suplement de crèdit, de 285. 926 euros, i de crèdit extraordinari de 33.801 euros, finançat també mitjançant romanent de tresoreria, i que es destinaran al manteniment i reparació d'infraestructures, les factures de l'enllumenat públic, el subministrament del material elèctric per als serveis municipals, programes de les festes populars, despeses d'aplicacions informàtiques de servei municipal i lloguer de maquinària i instal·lacions.