al contingut a la navegació Informació de contacte

Almacelles activa el seu primer procés de pressupostos participatius amb una partida de 50.000 euros

Almacelles inicia el seu primer procés de pressupostos participatius aquesta primavera i destinarà una partida de 50.000 euros reservada dins dels comptes municipals d’aquest 2023 vinent. De moment, ja s’ha dissenyat el mecanisme que permetrà a les almacellenques i els almacellencs triar per primera vegada en la història del municipi algunes de les inversions i millores que s’implementaran durant l’exercici vinent per a millorar encara més el dia a dia i eixamplar les oportunitats de futur de totes i tots. Un cop acceptat el plantejament des de tots els grups municipals, es definirà el calendari del procés durant les setmanes vinents

DIVENDRES 08 ABRIL 2022

Com a requisits de partida perquè es puguin valorar les propostes que es formulin, es demana que els projectes proposats facin sempre referència a competències directes i assumides per l’Ajuntament, que s’ajustin al marc legal en vigor, no superin els 50.000 euros reservats pel que fa al seu cost i, en tot cas i si no existeix una previsió de despesa definida, siguin concretes i avaluables econòmicament. “Amb aquest procés participatiu, volem seguir situant a les almacellenques i els almacellencs al centre de les decisions que els afecten i convertir-los en veritables protagonistes. Això significa fer el que fem: fer-los partícips de les decisions que es prenen en relació al destí que es dona als recursos que provenen del seu esforç fiscal”, explica l’alcaldessa, Vanesa Olivart.

 

Propostes definides i concretes

Per a poder ser avaluades, les propostes que es presentin han d’estar definides i fer referència a inversions que es puguin incloure en un pressupost municipal i no tinguin un cost superior als 50.000 euros. D’aquesta manera, explica l’alcaldessa almacellenca, “plantejar, per exemple, que s’arreglin els carrers o les places sense indicar quins són els vials i espais concrets als quals se suggereix actuar no seria una proposta adequada i parlar d’un carrer en concret, en canvi, sí que ho seria. Tampoc podrien entrar a ser avaluades propostes que no es puguin considerar inversions, com ara noves subvencions i ajuts, contractacions de personal, subministraments d’electricitat o aigua o concessions de beques. Per a tot això, existeixen altres mecanismes. Cal també que les accions que es plantegin siguin integradores, d’interès general, tècnicament viables i sostenibles en tant i en quan millorin les possibilitats de creixement i desenvolupament del nostre poble de cara a futur”, indica Olivart. La primera edil almacellenca anima tothom a prendre part d’un procés que introdueix un nou element de modernitat a la gestió municipal i implica una crida al veïnat perquè s’impliqui encara més a la millora del poble: “ens col·loquem en sintonia amb les tendències més avançades de governança i, per això, animem tothom a prendre part del procés i dir la seva”.

 

Sistema d’avaluació

Les propostes que es formulin han d’arribar fins al consistori acompanyades de les dades identificatives de la persona qui les realitza per tal de poder contactar amb ella i aclarir, si s’escau, els dubtes que puguin sorgir. Per tal de recollir les propostes, s’habilitaran formularis en paper i telemàtics que estaran disponibles al web de l’Ajuntament i l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. A més a més, es realitzarà una reunió pública per donar a conèixer el procés, del qual se’n farà difusió entre tota la ciutadania almacellenca per a fomentar el màxim de participació i, abans d’aquesta, es desenvoluparan diferents accions comunicatives de difusió que seran definides per una Comissió de Coordinació. Cada ciutadà o cada entitat podrà presentar una única proposta i, una vegada recollides, totes seran valorades tècnicament i econòmicament i es divulgaran les que s’hagin acceptat perquè la població les conegui juntament amb els criteris tècnics que s’han aplicat per validar-les. Finalment, es cridarà a tota la població de 16 o més anys empadronada al municipi amb una antiguitat mínima de dos anys a participar en una votació popular que permetrà triar els projectes que tiraran endavant. Cada persona qui participi d’aquesta votació podrà votar un màxim de tres propostes d’entre les validades i els resultats de la votació i els límits pressupostaris establerts permetran fer la tria final mitjançant les combinacions que s’escaiguin.