al contingut a la navegació Informació de contacte

18è Concurs literari Josep Carner i Garriga

DIMECRES 17 MARÇ 2021

Objecte :

Amb motiu d’homenatjar la figura de l’insigne professor, escriptor i poeta local ,Josep Carner i Garriga, en el marc de la diada de Sant Jordi, l’Ajuntament d’Almacelles convoca aquest concurs, aquest any amb el títol “Fruites i verdures” per educació primària, amb el títol “Parlant de salut” per educació secundària i categoria juvenil i tema lliure per la categoria adults i adreçat a totes aquelles persones que desitgin presentar-hi els seus treballs literaris.

Destinataris :

Podran participar-hi totes aquelles persones amants de la literatura, que siguin amateurs i s’estableixen quatre categories en funció de l’edat dels autors:

- 1a Categoria. Per a tots aquells nens i nenes residents a Almacelles i pobles del voltant que cursin Primària.

- 2a Categoria. Per a tots aquells nois i noies residents a Almacelles i pobles del voltant que cursin Secundària.

- 3a Categoria. Categoria Juvenil. Adreçada als estudiants de 1r. i 2n de batxillerat i als joves de 17 a 22 anys residents a Almacelles i pobles del voltant.

- 4a Categoria. Categoria adults. A partir dels 23 anys.

Àmbit i característiques :

Els treballs podran ser en prosa o poesia, i en aquesta convocatòria amb les temàtiques citades anteriorment:

  1. Si és prosa hauran de tenir un mínim d’ un full i un màxim de tres en la categoria de primària i secundària, i un mínim de tres i un màxim de deu en les categories juvenil i adult.
  2. Si és poesia no hi ha límit mínim en cap de les categories, si bé el màxim no podrà sobrepassar els deu fulls.

S’entén que el suport serà en paper mida DIN-A 4 i s’establirà un estàndard de lletra Arial número 12, amb espais convencionals entre línies. Pel que fa a la categoria infantil s’acceptaran els treballs redactats a mà i en tècniques o suports diferents.

Temporització i condicions per a la presentació :

Tots els treballs, s’hauran de presentar en un sobre tancat a la recepció del Centre Cultural d’Almacelles o per correu electrònic fins el dia 9 d’abril. En el sobre o en l’assumpte del correu hi figurarà la referència “18è Concurs literari Josep Carner i Garriga”, el nom o pseudònim de l’autor i la categoria en la qual participa . Dins del sobre caldrà que hi figurin les dades personals, adreça i telèfons de contacte de l’autor. En cas del correu electrònic, les dades ja es demanaran per correu electrònic una vegada feta l’elecció dels guanyadors. El dia del lliurament dels premis serà el dia 23 d’abril a la Plaça de la Vila.

L’obra que es presenti no pot estar premiada en cap altre concurs.

Correu electrònic: casal@almacelles.cat

 

Jurat i procés de selecció :

El jurat estarà format per membres relacionats amb el món de l’ensenyament, de la literatura i representants de l’Ajuntament d’Almacelles. La decisió del jurat qualificador serà inapel·lable i podrà reservar-se el dret de declarar desertes algunes de les categories. Els treballs guanyadors passaran a formar part del fons literari i els drets de reproducció quedaran en propietat de l’Ajuntament d’Almacelles.

Premis :

Els premis seran atorgats en funció de les quatre categories en què es classificaran els concursants: Primària, Secundària, Juvenil i Adults.

 

Primària

1r curs: 1r Premi i accèssit

2n Curs : 1r. Premi i accèssit

3r i 4tcurs : 1r. Premi i accèssit

5è i 6è curs : 1r. Premi i accèssit

Secundària

1r i 2n. curs: 1r Premi i accèssit

3r i 4t.curs : 1r. Premi i accèssit

Juvenil

1r i 2n Batxillerat i joves de 17 a 22 anys

1r Premi 150€

Accèssit 75€

Adults

A partir dels 23 anys

1r Premi 150 €

Accèssit 75 €

 

Consideracions finals :

 L’Ajuntament d’Almacelles es reserva els drets d’edició i reproducció dels treballs guanyadors. En qualsevol cas l’Ajuntament d’Almacelles garanteix l’autoria dels treballs.

 L’acceptació d’aquestes bases és condició indispensable per participar al certamen.