al contingut a la navegació Informació de contacte

17è Concurs literari Josep Carner Garriga

DIVENDRES 27 MARÇ 2020

17è CONCURS LITERARI JOSEP CARNER I GARRIGA

Objecte :

Amb motiu d’homenatjar la figura de l’insigne professor, escriptor i poeta local ,Josep Carner i Garriga, en el marc de la diada de Sant Jordi, l’Ajuntament d’Almacelles convoca aquest concurs, aquest any amb el títol “Els plàstics” per educació primària, amb el títol “Quan tot això s’acabi” per educació secundària i categoria juvenil i tema lliure per la categoria adults i adreçat a totes aquelles persones que desitgin presentar-hi els seus treballs literaris.

Destinataris :

Podran participar-hi totes aquelles persones amants de la literatura, que siguin amateurs i s’estableixen quatre categories en funció de l’edat dels autors:

1a Categoria. Per a tots aquells nens i nenes residents a Almacelles i pobles del voltant que cursin Primària

2a Categoria. Per a tots aquells nois i noies residents a Almacelles i pobles del voltant que cursin Secundària.

3a Categoria. Categoria Juvenil. Adreçada als estudiants de 1r. i 2n de batxillerat i als joves de 17 a 22 anys residents a Almacelles i pobles del voltant.

4a Categoria. Categoria adults. A partir dels 23 anys.

Àmbit i característiques :

Els treballs podran ser en prosa o poesia, i en aquesta convocatòria amb les temàtiques citades anteriorment:

  1. Si és prosa hauran de tenir un mínim d’ un full i un màxim de tres en la categoria de primària i secundària, i un mínim de tres i un màxim de deu en les categories juvenil i adult.
  2. Si és poesia no hi ha límit mínim en cap de les categories, si bé el màxim no podrà sobrepassar els deu fulls.

S’entén que el suport serà en paper mida DIN-A 4 i s’establirà un estàndard de lletra Arial número 12, amb espais convencionals entre línies. Pel que fa a la categoria infantil s’acceptaran els treballs redactats a mà i en tècniques o suports diferents.

Temporització i condicions per a la presentació :

Tots els treballs, s’hauran de presentar per correu electrònic fins el dia 22 d’abril. En l’assumpte del correu hi figurarà la referència “17è Concurs literari Josep Carner i Garriga”, el nom o pseudònim de l’autor i la categoria en la qual participa. Les dades personals, adreça i telèfons de contacte de l’autor ja es demanaran per correu electrònic una vegada feta l’elecció dels guanyadors per part del jurat. El dia del lliurament dels premis s’establirà mes endavant. L’obra que es presenti no pot estar premiada en cap altre concurs. Correu electrònic: regidoriacultura@almacelles.cat o casal@almacelles.cat

 

 Jurat i procés de selecció :

El jurat estarà format per membres relacionats amb el món de l’ensenyament, de la literatura i representants de l’Ajuntament d’Almacelles. La decisió del jurat qualificador serà inapel·lable i podrà reservar-se el dret de declarar desertes algunes de les categories. Els treballs guanyadors passaran a formar part del fons literari i els drets de reproducció quedaran en propietat de l’Ajuntament d’Almacelles.

Premis :

Els premis seran atorgats en funció de les quatre categories en què es classificaran els concursants: Primària, Secundària, Juvenil i Adults.

 

Primària

1r curs: 1r Premi i accèssit

2n Curs : 1r. Premi i accèssit

3r i 4tcurs : 1r. Premi i accèssit

5è i 6è curs : 1r. Premi i accèssit

Secundària

1r i 2n. curs: 1r Premi i accèssit

3r i 4t.curs : 1r. Premi i accèssit

Juvenil

1r i 2n Batxillerat i joves de 17 a 22 anys

1r Premi 150€

Accèssit 75€

Adults

A partir dels 23 anys

1r Premi 150 €

Accèssit 75 €

 

Consideracions finals :

L’Ajuntament d’Almacelles es reserva els drets d’edició i reproducció dels treballs guanyadors. En qualsevol cas l’Ajuntament d’Almacelles garanteix l’autoria dels treballs.

L’acceptació d’aquestes bases és condició indispensable per participar al certamen.

Acta 17è Concurs literari Josep Carner i Garriga

Davant la situació que estavem vivint al mes d’abril quan s’havia de dur a terme el concurs literari, es va optar per fer-ho tot de forma telemàtica. Els participants van presentar les obres via correu electrònic i aquestes mateixes es van enviar al jurat perquè puguessin escollir els guanyadors.

Una vegada vistos i examinats els treballs presentats en aquesta edició, els premis s’assignin de la següent forma:

PRIMÀRIA

1r CURS

Accèssit : EL NOSTRE PLANETA   ARES GARCIA PRIEGO

1r Premi: CONSEQÜENT             MARCEL VILLALBA MORANCHO

2n CURS

Accèssit: LA COVA DE PLÀSTIC       IRENE ALPIN

1r Premi: ELS PLÀSTICS                 EMMA LLOPART

3r i 4t CURS

Accèssit: UN MALSON                  LORIEN OLIVERA SALAMANCA

1r Premi: CUIDEM EL PLANETA     JÚLIA MASSOT

5é i 6è CURS

Accèssit: PROU               ISONA GARCIA MARTÍ          

Accèssit: SENSE MAR      GUILLEM LORENZO

1r Premi: L’AMENAÇA     ALBA TERSA SUAREZ

 

SECUNDÀRIA

1r i 2n CURS

Accèssit: QUAN TOT AIXÒ S’ACABI   DANNA AMBAU

Accèssit: QUAN TOT AIXÒ S’ACABI   JORDI TOMÀS

1r Premi: QUAN TOT AIXÒ S’ACABI   NICOLAU COSTA

 3r i 4t CURS

Accèssit: QUAN TOT AIXÒ S’ACABI   SONIA POP

1r Premi: QUAN TOT AIXÒ S’ACABI   JAN ALTISENT

 

JUVENIL

Accèssit: COM OCELLS EN UNA GÀBIA     MAJA LUBA

1r Premi: DIARI 2020                            JÚLIA ROURE

 

ADULTS

Accèssit: EL SISÈ SENTIT       CARME TORRENS

1r Premi: LA TACA                 ANNA MARTÍ PEDRÓS

 

I per a que consti, als efectes oportuns, signen la present acta a Almacelles a 23 de juliol de 2020.

Galeria d'imatges