al contingut a la navegació Informació de contacte

Ple extraordinari i urgent

ANUNCI Per la present, s’informa que s’ha convocat SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA D’URGÈNCIA del PLE MUNICIPAL, d’aquest Ajuntament en primera convocatòria pel proper dia 26 DE FEBRER 2024 a les 20.00 hores, de forma presencial al Centre Cultural de la Vila formant-se l’ordre del dia amb les següents propostes:

DIVENDRES 23 FEBRER 2024

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA
2. MANIFESTAR LA VOLUNTAT PER DESPLEGAR I IMPULSAR UN NOU PLA EDUCATIU D’ENTORN AL MUNICIPI D’ALMACELLES AMB EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ. EXPEDIENT NÚM. 292/2024.
3. RATIFICAR LA RENUNCIA DE LA SRA. ALBA TORRUELLA CANADELL AL CÀRREC DE REGIDORA DE L’AJUNTAMENT D’ALMACELLES. EXPEDIENT NÚM. 2024/271.

La sessió podrà seguir-se públicament mitjançant l’enllaç