al contingut a la navegació Informació de contacte

Ple extraordinari i urgent 06-07-2023

Ple extraordinari i urgent municipal el dijous 6 de juliol de 2023, a les 20 hores, al Centre Cultural de la Vila

Ple extraordinari i urgent municipal el dijous 6 de juliol de 2023, a les 20 hores, al Centre Cultural de la Vila, formant-se l’ordre del dia amb les següents propostes: 1. RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA CONVOCATÒRIA 2. DONAR COMPTE DECRET NÚM. 2023/186 DE NOMENAMENT DE LES TINÈNCES D’ALCALDIA DE LA LEGISLATURA 2023-2027 EXP.NÚM.2023/857 3. DONAR COMPTE DECRET NÚM. 2023/185 D’APROVACIÓ DE MEMBRES I ATRIBUCIONS DE LA JUNTA DE GOVERN EXP.NÚM.203/857 4. DONAR COMPTE DECRET NÚM. 2023/182 DELEGACIÓ DE MATÈRIES EN ÀREES I REGIDORIES EXP.NÚM 2023/857 5. DONAR COMPTE DECRET NÚM. 2023/183 DE DELEGACIÓ DE SIGNATURES EXP. NÚM. 2023/857 6. DONAR COMPTE DECRET NÚM. 2023/184 DE DELEGACIÓ DE PRESIDÈNCIA I DESIGNACIÓ DE VICEPRESIDÈNCIA EPE EXP.NÚM. 2023/857 7. CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS DE L’AJUNTAMENT D’ALMACELLES I DESIGNA DE PORTAVEUS I SUBSTITUTS. EXP. 2023/857 8. ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE. EXP. NÚM. 2023/857 9. CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CARÀCTER GENERAL I FIXACIÓ DEL SEU RÈGIM D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT. EXP. NÚM. 2023/857 10. CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES. EXP. NÚM. 2023/857 11. ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBCIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA O PARCIAL I DELS RÈGIMS DE DIETES I INDEMNITZACIONS. EXP. NÚM2023/857 12. PROPOSTA D’ACORD SOBRE NOMENAMENT GENERAL DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN DIVERSOS ÒRGANS COL·LEGIATS EXP. NÚM.2023/857 13. APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2024. EXP. NÚM 2023/859 14. APROVACIÓ INCIAL DE LES NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE (NOFC) ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. EXP. NÚM. 2023/874 15. CREACIÓ DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL D’OBRES I SERVEIS. FASE D’INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT. EXP. NÚM. 2023/851

La sessió podrà seguir-se públicament mitjançant l’enllaç: https://youtube.com/live/wuB8PNfR7XA

  • Quan 06/07/2023 de 20:00 a 21:00
  • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal