al contingut a la navegació Informació de contacte

ENTREGA DE PREMIS CONCURS LITERARI

16è CONCURS LITERARI JOSEP CARNER I GARRIGA

Objecte :

Amb motiu d’homenatjar la figura de l’insigne professor, escriptor i poeta local ,Josep Carner i Garriga, en el marc de la diada de Sant Jordi, l’Ajuntament d’Almacelles convoca aquest concurs, aquest any  amb el títol “Cultures del Món”,  adreçat a totes aquelles persones que desitgin presentar-hi els seus treballs literaris.

Destinataris :

Podran participar-hi totes aquelles persones amants de la literatura, que siguin amateurs i s’estableixen quatre categories en funció de l’edat dels autors:

 1a Categoria. Per a tots aquells nens i nenes residents a Almacelles i pobles del voltant que cursin  Primària

2a Categoria. Per a tots aquells nois i noies residents a Almacelles que cursin Secundària.

3a Categoria. Adreçada als estudiants de 1r. i 2n de batxillerat i als joves  de 17 i 18 anys.

4a Categoria. per adults, adreçat a tot arreu de les nostres  contrades.

Àmbit i característiques :

Els treballs podran ser en prosa o poesia, i en aquesta convocatòria amb la temàtica “Cultures del Món”:

  1. Si és prosa hauran de tenir un mínim d’ un full i un màxim de tres en la categoria de primària, de secundària i batxillerat, i un mínim de tres i un màxim de deu en les altres categories..
  2. Si és poesia no hi ha límit mínim en cap de les categories, si bé el màxim no podrà sobrepassar els deu fulls.

S’entén que  el suport serà en paper mida DIN-A 4 i s’establirà un estàndard de lletra Arial número 12, amb espais convencionals entre línies. Pel que fa a la categoria infantil s’acceptaran els treballs redactats a mà i en tècniques o suports diferents.

Temporització i condicions per a la presentació :

Tots els treballs, s’hauran de presentar en un sobre tancat a la recepció del Centre Cultural d’Almacelles, fins el dia 12 d’abril. En el sobre hi figurarà la referència “16è Concurs literari Josep Carner i Garriga”, el nom o pseudònim de l’autor i la categoria en la qual participa. Dins del mateix caldrà que hi figurin les dades personals, adreça i telèfons de contacte de l’autor.El lliurament dels premis serà el dia 26 d’abril a les  8 del vespre a l’Auditori del Centre Cultural d’Almacelles.L’obra que es presenti no pot estar premiada en cap altre concurs.

 

 

Jurat i procés de selecció :

El jurat estarà format per membres relacionats amb el món de l’ensenyament, de la literatura i representants de l’Ajuntament d’Almacelles.La decisió del jurat qualificador serà inapel·lable i podrà reservar-se el dret de declarar desertes algunes de les categories. Els treballs guanyadors passaran a formar part del fons literari i  els drets de reproducció quedaran en propietat de l’Ajuntament d’Almacelles.

Premis :

Els premis seran atorgats en funció de les quatre categories en què es classificaran els concursants: Primària, Secundària, Batxillerat / Joves i Adults.

 

Primària

1r curs: 1r Premi i accèssit

2n Curs : 1r. Premi i accèssit

3r i 4tcurs : 1r. Premi i accèssit

5è i 6è curs : 1r. Premi i accèssit

Secundària

1r i 2n. curs: 1r Premi i accèssit

3r i 4t.curs : 1r. Premi i accèssit

Batxillerat / Joves

1r i 2n Batxillerat  o 17 i 18 anys d’edat

1r Premi i accèssit

Categoria per a adults

1r Premi 150 €

Accèssit 75 €

 

Consideracions finals :

 

L’Ajuntament d’Almacelles es reserva els drets d’edició i reproducció dels treballs guanyadors. En qualsevol cas l’Ajuntament d’Almacelles garanteix l’autoria dels treballs.

 

L’acceptació d’aquestes bases és condició indispensable per participar al certamen.

  • Quan 26/04/2019 des de/d' 20:00"
  • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal