al contingut a la navegació Informació de contacte

Consulta pública prèvia ordenança municipal reguladora de les terrasses

Es porta a consulta pública prèvia l’elaboració de l’ordenança municipal reguladora de les terrasses vinculades a establiments de restauració, amb l’objectiu de facilitar la participació tota la ciutadania en el procés previ a l’elaboració de la norma municipal. Totes les aportacions es tindran en consideració i serviran per enriquir i millorar el projecte normatiu, tot i que no tenen caràcter vinculant.

DIMECRES 10 ABRIL 2024

Adjuntem l’acord de la consulta pública (veure document annex)

Període de consulta: 10 - 30 d’abril de 2024

Elements de consulta:

a) Recollida dels elements i neteja de la terrassa al finalitzar l’activitat

b) Horaris permesos per al funcionament de les terrasses

c) Ampliació de l’espai disponible per a l’ús dels vianants:

d) Gestió dels actes complementaris a l’activitat de terrassa

e) Estandardització dels elements permesos a les terrasses

f) Enllumenat de les terrasses

g) Opinió lliure (màxim 150 caràcters)

D’acord a l’article 133 LPAC, que regula les consultes públiques prèvies, ens podeu fer arribar la vostra opinió omplint el formulari de participació consulta terrasses, i presentar-lo presencialment al registre general d’entrada  de l’Ajuntament o mitjançant el portal web (tràmit d’instància genèrica)

Fitxers adjunts