al contingut a la navegació Informació de contacte

Consulta pública ordenança venda no sedentària i mercat municipal

Es porta a consulta pública prèvia la modificació de l’Ordenança de Venda no sedentària i mercat municipal d’Almacelles amb l'objectiu de facilitar a tota la ciutadania la participació en el procés previ a l’elaboració de la norma municipal. Totes les aportacions es tindran en consideració i serviran per enriquir i millorar el projecte normatiu, tot i que no tenen caràcter vinculant.

DIMECRES 10 ABRIL 2024

Adjuntem l’acord de la consulta pública (veure document annex)

Període de consulta: 10 - 30 d’abril de 2024 

Elements de consulta:

a)        Criteris d’adjudicació d’autoritzacions de venda no sedentària

b)        Ubicació diferent del mercat en època d’estiu/hivern

c)        Estacionament de vehicles dels paradistes

d)        Nombre màxim de parades per especialitat

e)        Vacances i dies d’absència

f)         Comerços locals

g)        Opinió lliure (màxim 150 caràcters)


D'acord a l'article 133 LPAC, que regula les consultes públiques prèvies, ens podeu fer arribar la vostra opinió omplint el següent formulari
, i presentar-lo presencialment al registre general d’entrada  de l’Ajuntament o mitjançant el portal web (tràmit d’instància genèrica)